mạch dao động lí tưởng gồm

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Mạch giao động hoàn hảo gồm

  Bạn đang xem: mạch dao động lí tưởng gồm

  • A. một tụ năng lượng điện và một cuộn cảm thuần.           
  • B. một tụ năng lượng điện và một năng lượng điện trở thuần.
  • C. một cuộn cảm thuần và một năng lượng điện trở thuần.        
  • D. một mối cung cấp năng lượng điện và một tụ năng lượng điện.

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: A

Mã câu hỏi: 140616

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Xem thêm: enjoy + ving hay to v

Câu căn vặn này nằm trong đề đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: trong các máy sau máy nào thu sóng điện từ do đài phát thanh phát ra

CÂU HỎI KHÁC

 • Mạch giao động hoàn hảo gồm
 • Mạch giao động năng lượng điện kể từ LC lí tưởng đang được sinh hoạt. Điện tích của một phiên bản tụ điện
 • Trong mạch giao động LC lí tưởng đang sẵn có giao động năng lượng điện kể từ tự tại, năng lượng điện của một phiên bản tụ năng lượng điện và Cđdđ qua quýt cuộ
 • Trong một mạch giao động LC bao gồm cuộn cảm thuần có tính tự động cảm L ko thay đổi và tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C thay cho thay đổi đư
 • Mạch giao động năng lượng điện kể từ điều tiết LC đem chu kỳ
 • Một cuộn chạc cảm thuần có tính tự động cảm L vướng tiếp nối nhau với 1 tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C trở thành một mạch giao động
 • Trong giao động năng lượng điện kể từ và giao động cơ học tập, cặp đại lượng cơ - năng lượng điện này tại đây đem vai trò không tương đ�
 • Trong thực tiễn, những mạch giao động LC đều tắt dần dần. lý do là do
 • Trong một mạch giao động năng lượng điện kể từ ko lí tưởng, đại lượng rất có thể coi như ko đổi
 • Để giao động năng lượng điện kể từ của mạch giao động LC không biến thành tắt dần dần, người tao thông thường sử dụng phương án này sau đây?
 • Dao động năng lượng điện kể từ tự tại vô mạch giao động LC được tạo hình là vì hiện nay tượng
 • Trong mạch giao động, loại năng lượng điện vô mạch đem Đặc điểm này sau đây?Tần số rất rộng lớn.
 • Dòng năng lượng điện dịch
 • Trong không khí thân thiết nhì phiên bản tụ của mạch giao động LC đang được sinh hoạt. Điều này tại đây là đúng:
 • Trong những câu tại đây, câu nào sai? Chỉ đem năng lượng điện ngôi trường tĩnh mới nhất thuộc tính lực điện
 • Khi nói đến năng lượng điện kể từ ngôi trường, tuyên bố này tại đây là sai?
 • Trong mạch giao động LC lí tưởng đang sẵn có giao động năng lượng điện kể từ tự tại, Cđdđ vô mạch và hiệu năng lượng điện thế thân thiết nhì phiên bản t�
 •  Mạch giao động năng lượng điện kể từ bao gồm tụ năng lượng điện C và cuộn cảm L, giao động tự tại với tần số góc 
 • Chu kỳ giao động năng lượng điện kể từ tự tại vô mạch giao động LC được xác lập bởi 
 • Trong mạch giao động năng lượng điện kể từ LC, nếu như năng lượng điện cực lớn bên trên tụ năng lượng điện là Qo và Cđdđ cực lớn vô mạch là Io&
 • Một mạch giao động bao gồm một cuộn cảm có tính tự động cảm L và một tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C thực hiện
 • Một mạch giao động LC đem năng lượng điện trở thuần vì thế ko.
 • Một mạch giao động năng lượng điện kể từ lí tưởng bao gồm cuộn cảm thuần có tính tự động cảm L và tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung 
 • Mạch giao động năng lượng điện kể từ điều tiết bao gồm cuộn cảm L và tụ điện
 • Tần số giao động của mạch LC tăng gấp rất nhiều lần khi
 • Muốn tăng tần số giao động riêng biệt mạch LC lên vội vàng 4 thứ tự khi không thay đổi C thì tao nên rời phỏng tự động cảm L xuống
 • Một mạch giao động năng lượng điện kể từ LC bao gồm cuộn chạc thuần cảm có tính tự động cảm L ko thay đổi và tụ năng lượng điện có
 • Một mạch giao động năng lượng điện kể từ bao gồm tụ năng lượng điện C=2.10-6 F  và cuộn thuần cảm L=4,5.10-6 H.
 • Một mạch giao động năng lượng điện kể từ LC, đem năng lượng điện trở thuần ko xứng đáng kể
 • Trong mạch giao động năng lượng điện kể từ LC, năng lượng điện bên trên tụ năng lượng điện thay đổi thiên với chu kỳ luân hồi T.
 • Nhận xét này tại đây tương quan cho tới tích điện năng lượng điện kể từ của mạch giao động là đúng? Điện tích trong
 • Cường phỏng loại năng lượng điện vô mạch giao động lí tưởng chuyển đổi với tần số f
 • Mạch giao động lí tưởng bao gồm cuộn cảm thuần có tính tự động cảm L và tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C đang được thực hiện
 • Một mạch giao động bao gồm một cuộn chạc có tính tự động cảm L = 5 (mH) và tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C = 50 ( µF).
 • Trong mạch giao động hoàn hảo, tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C = 5 (µF ), năng lượng điện của tụ có mức giá trị cực lớn là C.
 • Mạch giao động lí tưởng LC bao gồm tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C = 25 (nF) và cuộn chạc có tính tụ cảm L.
 •  Một tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C = 8 (nF) được hấp thụ năng lượng điện cho tới năng lượng điện áp U0=6V rồi vướng với 1 cuộn cảm đem L = 2 mH.
 • Một mạch giao động LC bao gồm tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C = 10 (pF) và cuộn chạc thuần cảm đem thông số tự động cảm L = 10,13 (mH).
 • Cho 1 mạch giao động bao gồm tụ năng lượng điện C = 5 (µF ) và cuộn chạc thuần cảm kháng đem L = 50 (mH).
 • Trong mạch LC lí tưởng mang lại tần số góc (omega = {2.

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA