lời giải hay lớp 7

MATHX.VN biên soạn cỗ đề đánh giá thân ái kì 2 Toán 7 năm 2023 kèm cặp điều giải chi tiết giúp những em học viên nhanh gọn thích nghi với cấu tạo đề ganh đua, ôn tập luyện nhằm đạt được thành phẩm cao nhập kì ganh đua thân ái học tập kì tới đây. Mời những em nằm trong tìm hiểu thêm bên dưới đây!

Phụ huynh và những em học viên coi tăng đề ganh đua thân ái kì 2 môn toán lớp 7 năm học tập 2023 - 2024 bên trên đây:

Bạn đang xem: lời giải hay lớp 7

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 7 2023 - 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 1

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 7 2023 - 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 2

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 7 2023 - 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 3

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 7 2023 - 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 4

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 7 2023 - 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 5

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - TOÁN LỚP 7 - ĐỀ SỐ 4

NĂM HỌC: 2023 - 2024

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Nếu 4.b = 5.c và b, c ≠ 0 thì:

A. \({\dfrac{4}{c}}={\dfrac{b}{5}}.\)

B. \({\dfrac{b}{5}}={\dfrac{c}{4}}.\)

C. \({\dfrac{4}{b}}={\dfrac{5}{c}}.\)

D. \({\dfrac{c}{5}}={\dfrac{b}{4}}.\)

Câu 2: Nếu những số x, hắn, z tỉ trọng với những số 6; 4; 3 thì tao đem mặt hàng tỉ số đều bằng nhau nào:

A. \(\dfrac{x}{4}\:=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z}{6}\)

B. \(\dfrac{3}{x}\:=\dfrac{4}{y}=\dfrac{6}{z}\)

C. \(\dfrac{x}{3}\:=\dfrac{y}{4}=\dfrac{z}{6}\)

D. \(\dfrac{x}{6}\:=\dfrac{y}{4}=\dfrac{z}{3}\)

Câu 3: Đại lượng hắn tỉ trọng thuận với đại lượng x theo đòi thông số tỉ trọng 5. Ta có:

A. y = 5x

B. \(y={\dfrac{1}{5}}.x\)

C. \(y = x\)

D. \(y = x + 5\)

Câu 4: Cho x và hắn là nhị đại lượng tỉ trọng thuận cùng nhau. sành thông số tỉ trọng của x so với hắn là 8. Hệ số tỉ trọng của hắn so với x là:

A. 5

B. 8

C. \(\dfrac{1}{8}\)

D. 5

Câu 5: Cho biết hắn và x là nhị đại lượng tỉ trọng nghịch tặc theo đòi thông số tỉ trọng a. Ta có:

A. hắn = ax

B. \(y=\dfrac{a}{x}\)

C. \(x=\dfrac{y}{a}\)

D. hắn = a - x

Câu 6: Trong những biểu thức sau, em hãy đã cho thấy biểu thức số.

A. 15 - x + y

B. 2 - (3.4 + 5)

C. 3x - 2

D. \(3x-{\dfrac{y}{2}}+1.\)

Phần 2: Tự luận

Bài 1. 1) Tìm x biết: \({\dfrac{x}{4}}={\dfrac{7}{5}}.\)

2) Cho biết đại lượng x và hắn tỉ trọng thuận cùng nhau và Lúc x = đôi mươi thì hắn = 12.

a) Tìm thông số tỉ trọng của hắn so với x và màn trình diễn hắn theo đòi x.

b) Tính độ quý hiếm của x khi \(y={\dfrac{-1}{3}}\)

Lời giải:

Xem thêm: đề tham khảo toán 2023

1) Ta có:

\({\dfrac{x}{4}}={\dfrac{7}{5}}.\)

5x = 7 . 4

5x = 28

x = \(\dfrac{28}{5}\)

Vậy x = \(\dfrac{28}{5}\)

2) a) Vì đại lượng x và hắn tỉ trọng thuận cùng nhau nên hắn = kx (k ≠ 0)

Vì Lúc x = đôi mươi thì hắn = 12 nên đôi mươi = k . 12 suy ra \(k={\dfrac{20}{12}}={\dfrac{5}{3}}.\)

Vậy thông số tỉ trọng của hắn so với x là \(k =\dfrac{5}{3}\) và \(y =\dfrac{5}{3}x\)

b) Thay \(y =\dfrac{-1}{3}\) vào công thức tao được: \({\dfrac{-1}{3}}={\dfrac{5}{3}}x\) suy ra \(x =\dfrac{-1}{5}\)

Bài 2. Ba lớp 7A, 7B, 7C thu tập luyện tặng các bạn vùng bão. sành số vở của tía lớp theo lần lượt tỉ trọng với 3; 4; 5 và tổng số vở của lớp 7A và 7C là 240 cuốn. Tính số vở của từng lớp chiếm được.

Lời giải:

Gọi số vở lớp 7A, 7B, 7C theo lần lượt là a, b, c (a,b,c ∈ N ∗) (cuốn)

Vì số học viên lớp 7A, 7B, 7C ứng tỉ trọng với 3; 4; 5 nên tao đem mặt hàng tỉ số vị nhau:

\(\dfrac{a}{3}=\dfrac{b}{4}=\dfrac{c}{5}\)

Do tổng số vở của lớp 7A và 7C là 240 nên vận dụng đặc thù của mặt hàng tỉ số đều bằng nhau, tao có:

\({\dfrac{b}{4}}\,=\,{\dfrac{a}{3}}\,=\,{\dfrac{c}{5}}\,=\,{\dfrac{a+c}{3+5}}\,=\,{\dfrac{240}{8}}\,=\,30.\)

Từ bại liệt suy ra:

a = 30 . 3 = 90

b = 30 . 4 = 120 (thỏa mãn)

c = 30 . 5 = 150

Vậy số vở lớp 7A, 7B, 7C chiếm được theo lần lượt là 90; 120; 150 cuốn.

banner học tập test lớp 7

Bài 3. Một group người công nhân đem 15 người thực hiện xong xuôi việc làm nhập 90 ngày. Hỏi cần thiết bổ sung cập nhật tăng từng nào người công nhân nhằm hoàn thành xong việc làm bại liệt chỉ nhập 50 ngày.
 

Lời giải:

Gọi số người công nhân nhưng mà group cần thiết nhằm hoàn thành xong việc làm nhập 50 ngày là x (người) (x ∈ N∗, x > 15)

Vì lượng việc làm là không bao giờ thay đổi nên số người công nhân và thời hạn hoàn thành xong việc làm là nhị đại lượng tỉ trọng nghịch tặc.

Theo đặc thù của nhị đại lượng tỉ trọng nghịch tặc, tao có:

15 . 90 = x . 50 suy ra \(x={\dfrac{15.90}{50}}=27.\)

Vậy group cần thiết bổ sung cập nhật tăng 27 – 15 = 12 người công nhân nhằm hoàn thành xong việc làm nhập 50 ngày.
 

Bài 4. So sánh những cạnh của tam giác ABC có \({\hat{A}}=50^{0},\,{\hat{B}}=60^{0}.\)
 

Lời giải:

Xét tam giác ABC có:

\({\widehat{A}}+{\widehat{B}}+{\widehat{C}}=180^{\circ}\)

\(\widehat{C}=180^{\circ}-\widehat{A}-\widehat{B}\)

\(=180^{0}-50^{0}-60^{0}\)

\(70^o\)

Trong tam giác ABC, tao có:


\(\widehat{C}\gt \widehat{B}\gt \widehat{A}\left(70^{0}\gt 60^{0}\gt 50^{0}\right)\) suy đi ra AB > AC > BC.

Bài 5. Cho tam giác ABC đem AB = AC, N là trung điểm của BC.

a) Chứng minh ΔABN = ΔACN

b) Qua A kẻ đường thẳng liền mạch a vuông góc với AN. Chứng minh a // BC.

c) Vẽ điểm F sao mang đến N là trung điểm của AF. Chứng minh AB + AC > 2AN.


Lời giải:

đề ganh đua thân ái kì 2 toán lớp 7

a) Xét ΔABN = ΔACN có:

AB = AC (gt)

BN = công nhân (gt)

AN chung

Suy ra ΔABN = ΔACN (c.c.c) (đpcm)

b) Ta có ΔABN = ΔACN suy ra \({\widehat{A N B}}={\widehat{A N C}}.\)

Mà nhị góc này là nhị góc kề bù nên \(\widehat{A N B}=\widehat{A N C}=\dfrac{180^{0}}{2}=90^{0}.\)

Do bại liệt AN ⊥ BC. Mà a ⊥ AN (gt)

Suy ra a // BC (từ vuông góc cho tới tuy vậy song) (đpcm).

c) Xét ΔABN = ΔFCN có:

AN = NF (gt)

BN = công nhân (gt)

\({\widehat{A N B}}={\widehat{F N C}}\) (hai góc đối đỉnh)

Suy ra ΔABN = ΔFCN (c.g.c) (đpcm)

Suy đi ra AB = CF.

Xét ΔACF có:

CF + AC > AF

AB + AC > 2AN

Xem thêm: hoc10.com bộ sách cánh diều lớp 1

(vì AB = CF và AF = 2AN) (đpcm).

Trên đây MATHX đang được chỉ dẫn những em giải đề ganh đua thân ái kì 2 môn toán lớp 7 năm học tập 2023 - 2024 - đề 4. Ngoài ra các bậc phụ huynh cần mang đến con em mình mình học trúng cách thức và tìm hiểu thêm những khóa học tập online tại MATHX.VN để gom con cái thoải mái tự tin đoạt được môn toán nhé.

HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA MATHX

  • Khóa học tập ôn ganh đua cấp cho 2 (0912.698.216): - Xem ngay​​
  • Lớp học tập toán trực tuyến nằm trong nghề giáo xuất sắc (0866.162.019): - Xem ngay
  • Lớp học tập toán offline (học trực tiếp) bên trên thủ đô hà nội (0984.886.277): - Xem ngay