khi nào ta có thể kết luận chính xác hai cá thể sinh vật nào đó thuộc hai loại khác nhau

hint-header

Cập nhật ngày: 14-06-2022

Bạn đang xem: khi nào ta có thể kết luận chính xác hai cá thể sinh vật nào đó thuộc hai loại khác nhau


Chia sẻ bởi: bùi minh an


Khi nào là tao rất có thể Kết luận đúng đắn nhị thành viên loại vật nào là này đó là nằm trong nhị loại không giống nhau ?

Hai thành viên bại liệt sinh sống nhập và một sinh cảnh .

B

Hai thành viên bại liệt có rất nhiều điểm lưu ý hình hài như là nhau.

C

Hai thành viên bại liệt có rất nhiều điểm lưu ý sinh hóa như là nhau.

D

Hai thành viên bại liệt ko giao hợp cùng nhau .

Chủ đề liên quan

Đối với những loại sinh đẻ hữu tính , nhằm phân biệt loại này với loại bại liệt thì xài chuẩn chỉnh đúng đắn nhất là

A

Tiêu chuẩn chỉnh tách biệt sinh sản

D

Tiêu chuẩn chỉnh địa lý – sinh thái

Đối với vi trùng , nhằm phân biệt loại này với loại bại liệt thì xài chuẩn chỉnh đúng đắn nhất là :

D

Tiêu chuẩn chỉnh địa lý – sinh thái

Trong những cách thức cơ hội li sinh đẻ, cơ hội li trước hợp ý tử thực ra là

A

ngăn chặn hợp ý tử trở nên tân tiến trở thành con cái lai hữu thụ.

B

ngăn chặn sự thụ tinh anh tạo nên trở thành hợp ý tử.

C

ngăn chặn con cái lai tạo hình giao phó tử.

D

ngăn chặn hợp ý tử trở nên tân tiến trở thành con cái lai.

Trong những loại cơ hội li trước hợp ý tử, cơ hội li sinh thái xanh là:

A

Các thành viên của những loại với chúng ta mặt hàng thân mật sinh sống nhập và một chống địa lí tuy nhiên trong mỗi sinh thái xanh không giống nhau nên ko thể giao hợp cùng nhau.

B

Các thành viên của những loại không giống nhau rất có thể với những thói quen giao hợp riêng rẽ nên bọn chúng thông thường ko giao hợp cùng nhau.

C

Các thành viên của những loại không giống nhau rất có thể sinh đẻ nhập những mùa không giống nhau nên bọn chúng không tồn tại ĐK giao hợp cùng nhau.

D

Các thành viên với những loại không giống nhau rất có thể với kết cấu những cơ sở sinh đẻ không giống nhau nên bọn chúng ko thể giao hợp cùng nhau.

Trong những loại cơ hội li trước hợp ý tử, cơ hội li thói quen là:

A

Các thành viên của những loại với chúng ta mặt hàng thân mật sinh sống nhập và một chống địa lí tuy nhiên trong mỗi sinh cảnh không giống nhau nên ko thể giao hợp cùng nhau.

B

Các thành viên của những loại không giống nhau rất có thể với những thói quen giao hợp riêng rẽ nên bọn chúng thông thường ko giao hợp cùng nhau.

C

Các thành viên của những loại không giống nhau rất có thể sinh đẻ nhập những mùa không giống nhau nên bọn chúng không tồn tại ĐK giao hợp cùng nhau.

D

Các thành viên với những loại không giống nhau rất có thể với kết cấu những cơ sở sinh đẻ không giống nhau nên bọn chúng ko thể giao hợp cùng nhau.

Trong những loại cơ hội li truớc hợp ý tử, cơ hội li thời hạn là:

A

Các thành viên của những loại với chúng ta mặt hàng thân mật sinh sống nhập và một chống địa lí tuy nhiên trong mỗi sinh cảnh không giống nhau nên ko thể giao hợp cùng nhau.

B

Các thành viên của những loại không giống nhau rất có thể với những thói quen giao hợp riêng rẽ nên bọn chúng thông thường ko giao hợp cùng nhau.

C

Các thành viên của những loại không giống nhau rất có thể sinh đẻ nhập những mùa không giống nhau nên bọn chúng không tồn tại ĐK giao hợp cùng nhau.

D

Các thành viên với những loại không giống nhau rất có thể với kết cấu những cơ sở sinh đẻ không giống nhau nên bọn chúng ko thể giao hợp cùng nhau.

Trong những loại cơ hội li trước hợp ý tử, cơ hội li cơ học tập là:

A

Các thành viên của những loại với chúng ta mặt hàng thân mật sinh sống nhập và một chống địa lí tuy nhiên trong mỗi sinh cảnh không giống nhau nên ko thể giao hợp cùng nhau.

B

Các thành viên của những loại không giống nhau rất có thể với những thói quen giao hợp riêng rẽ nên bọn chúng thƣờng ko giao hợp cùng nhau.

C

Các thành viên của những loại không giống nhau rất có thể sinh đẻ nhập những mùa không giống nhau nênchúng không tồn tại ĐK giao hợp cùng nhau.

D

Các thành viên với những loại không giống nhau rất có thể với kết cấu những cơ sở sinh đẻ không giống nhau nên bọn chúng ko thể giao hợp cùng nhau.

Hai loại côn trùng nhỏ với chúng ta mặt hàng thân mật sinh sống nhập và một chống địa lý,tuy nhiên một loại ăn thực phẩm là cây A , loại sót lại ăn thực phẩm là cây B và nhị loại này sẽ không giao hợp cùng nhau. Sự cơ hội li sinh đẻ thân thuộc nhị loại này là ví dụ về sự việc cơ hội li nào

Hai loại cá nằm trong sinh sống nhập một chiếc hồ nước , vô cùng như là nhau về hình hài tuy nhiên không giống nhau về sắc tố (một loại red color và một loại màu sắc xám) và bọn chúng ko giao hợp cùng nhau . Tuy nhiên khi chiếu độ sáng đơn sắc thực hiện bọn chúng nằm trong màu sắc thì những thành viên của nhị loại lại giao hợp cùng nhau và sinh con cái . Sự cơ hội li sinh đẻ thân thuộc nhị loại này là ví dụ về sự việc cơ hội li nào

Hai loại thực vật nằm trong sinh sống nhập một hồ nước nước tuy nhiên ko thể thụ phấn lẫn nhau vì thế một loại hoa nở nhập đêm tối, một loại hoa nở nhập buổi ngày. Sự cơ hội li sinh đẻ thân thuộc nhị loại này là ví dụ về sự việc cơ hội li nào

Hai loại thực vật với kết cấu hoa không giống nhau nên phân tử phấn của loại này sẽ không thể thụ phấn mang đến hoa của loại không giống . Sự cơ hội li sinh đẻ thân thuộc nhị loại này là ví dụ về sự việc cơ hội li nào

Nội dung nào là tại đây thưa về phong thái li sau hợp ý tử?

A

Xem thêm: nhật bản thuộc khu vực nào của châu á

Các thành viên giao hợp cùng nhau đưa đến hợp ý tử, tuy nhiên hợp ý tử ko trở nên tân tiến trở thành con cái lai.

B

Các thành viên với kết cấu cơ sở sinh đẻ không giống nhau, nên ko giao hợp cùng nhau.

C

Các thành viên sinh sống ở những sinh cảnh không giống nhau, nên ko giao hợp cùng nhau.

D

Các thành viên với những thói quen giao hợp riêng rẽ, nên thƣờng ko giao hợp cùng nhau.

Khi nào là tao rất có thể Kết luận đúng đắn nhị thành viên loại vật nào là này đó là nằm trong nhị loại không giống nhau ?

A

Hai thành viên bại liệt sinh sống nhập và một sinh cảnh .

B

Hai thành viên bại liệt có rất nhiều điểm lưu ý hình hài như là nhau.

C

Hai thành viên bại liệt có rất nhiều điểm lưu ý sinh hóa như là nhau.

D

Hai thành viên bại liệt ko giao hợp cùng nhau .

Đối với những loại sinh đẻ hữu tính , nhằm phân biệt loại này với loại bại liệt thì xài chuẩn chỉnh đúng đắn nhất là

A

Tiêu chuẩn chỉnh tách biệt sinh sản

D

Tiêu chuẩn chỉnh địa lý – sinh thái

Đối với vi trùng , nhằm phân biệt loại này với loại bại liệt thì xài chuẩn chỉnh đúng đắn nhất là :

D

Tiêu chuẩn chỉnh địa lý – sinh thái

Trong những cách thức cơ hội li sinh đẻ, cơ hội li trước hợp ý tử thực ra là

A

ngăn chặn hợp ý tử trở nên tân tiến trở thành con cái lai hữu thụ.

B

ngăn chặn sự thụ tinh anh tạo nên trở thành hợp ý tử.

C

ngăn chặn con cái lai tạo hình giao phó tử.

D

ngăn chặn hợp ý tử trở nên tân tiến trở thành con cái lai.

Trong những loại cơ hội li trước hợp ý tử, cơ hội li sinh thái xanh là:

A

Các thành viên của những loại với chúng ta mặt hàng thân mật sinh sống nhập và một chống địa lí tuy nhiên trong mỗi sinh thái xanh không giống nhau nên ko thể giao hợp cùng nhau.

B

Các thành viên của những loại không giống nhau rất có thể với những thói quen giao hợp riêng rẽ nên bọn chúng thông thường ko giao hợp cùng nhau.

C

Các thành viên của những loại không giống nhau rất có thể sinh đẻ nhập những mùa không giống nhau nên bọn chúng không tồn tại ĐK giao hợp cùng nhau.

D

Các thành viên với những loại không giống nhau rất có thể với kết cấu những cơ sở sinh đẻ không giống nhau nên bọn chúng ko thể giao hợp cùng nhau.

Trong những loại cơ hội li trước hợp ý tử, cơ hội li thói quen là:

A

Các thành viên của những loại với chúng ta mặt hàng thân mật sinh sống nhập và một chống địa lí tuy nhiên trong mỗi sinh cảnh không giống nhau nên ko thể giao hợp cùng nhau.

B

Các thành viên của những loại không giống nhau rất có thể với những thói quen giao hợp riêng rẽ nên bọn chúng thông thường ko giao hợp cùng nhau.

C

Các thành viên của những loại không giống nhau rất có thể sinh đẻ nhập những mùa không giống nhau nên bọn chúng không tồn tại ĐK giao hợp cùng nhau.

D

Các thành viên với những loại không giống nhau rất có thể với kết cấu những cơ sở sinh đẻ không giống nhau nên bọn chúng ko thể giao hợp cùng nhau.

Trong những loại cơ hội li truớc hợp ý tử, cơ hội li thời hạn là:

A

Các thành viên của những loại với chúng ta mặt hàng thân mật sinh sống nhập và một chống địa lí tuy nhiên trong mỗi sinh cảnh không giống nhau nên ko thể giao hợp cùng nhau.

B

Các thành viên của những loại không giống nhau rất có thể với những thói quen giao hợp riêng rẽ nên bọn chúng thông thường ko giao hợp cùng nhau.

C

Các thành viên của những loại không giống nhau rất có thể sinh đẻ nhập những mùa không giống nhau nên bọn chúng không tồn tại ĐK giao hợp cùng nhau.

D

Các thành viên với những loại không giống nhau rất có thể với kết cấu những cơ sở sinh đẻ không giống nhau nên bọn chúng ko thể giao hợp cùng nhau.

Trong những loại cơ hội li trước hợp ý tử, cơ hội li cơ học tập là:

A

Các thành viên của những loại với chúng ta mặt hàng thân mật sinh sống nhập và một chống địa lí tuy nhiên trong mỗi sinh cảnh không giống nhau nên ko thể giao hợp cùng nhau.

B

Các thành viên của những loại không giống nhau rất có thể với những thói quen giao hợp riêng rẽ nên bọn chúng thƣờng ko giao hợp cùng nhau.

C

Xem thêm: bài tập hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Các thành viên của những loại không giống nhau rất có thể sinh đẻ nhập những mùa không giống nhau nênchúng không tồn tại ĐK giao hợp cùng nhau.

D

Các thành viên với những loại không giống nhau rất có thể với kết cấu những cơ sở sinh đẻ không giống nhau nên bọn chúng ko thể giao hợp cùng nhau.