khi đun nóng toluen không tác dụng được với chất nào sau đây

Toluen ko phản xạ với hóa học nào là sau đây

Tính hóa chất Toluen

Khi đun rét toluen ko tính năng được với hóa học nào là tại đây được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả vấn đáp thắc mắc tương quan cho tới đặc điểm chất hóa học của Toluen, ví dụ là Toluen ko phản xạ với hóa học nào là tại đây. Cũng như thể hiện những nội dung lý thuyết, thắc mắc bài bác luyện tương quan. Mời chúng ta xem thêm.

Bạn đang xem: khi đun nóng toluen không tác dụng được với chất nào sau đây

Khi đun rét toluen ko tính năng được với hóa học nào là sau đây

A. H2 (xúc tác)

B. KMnO4

C. Br2

D. NaOH

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết 

2C6H5CH3 + 7H2 \overset{xt}{\rightarrow} 2C6H12CH3

C6H5CH3 + 2KMnO4 → C6H5COOK + KOH + 2MnO2+ H2O

Br2 + C6H5CH3 → C6H5CH2Br + HBr

Khi đun rét toluen ko tính năng được với NaOH

Đáp án D

Tính hóa chất của Toluen

Toluen nhập cuộc phản xạ với hóa học brom khan tạo ra brom toluen và axit HBr

Br2 + C6H5CH3 → C6H5CH2Br + HBr

Toluen nhập cuộc phản xạ với khí clo tạo nên trở nên diclometan và axit HCl nhập ĐK đem sự xúc tác của độ sáng.

Cl2 + C6H5CH3 → HCl + C6H5CH2Cl

Toluen nhập cuộc phản xạ với nitro hóa tạo nên nitrotoluen và nước .

C6H5CH3 + HNO3 → C6H4NO2CH3 + H2O

Toluen nhập cuộc phản xạ cùng theo với H2 tạo nên metylxiclohexan.

2C6H5CH3 + 7H2 → 2C6H12CH3

Toluen nhập cuộc phản xạ lão hóa với group metyl.

Câu chất vấn bài bác luyện liên quan 

Câu 1. Hiện tượng gì xẩy ra khi đun rét toluen với hỗn hợp dung dịch tím?

A. Dung dịch KMnO4 bị tổn thất màu sắc.

B. Có kết tủa white.

C. Có sủi lớp bọt do khí tạo ra.

D. Không đem hiện tượng lạ gì.

Xem đáp án

Đáp án A

Hiện tượng xẩy ra khi đun rét toluen với hỗn hợp dung dịch tím là hỗn hợp KMnO4 bị tổn thất màu sắc.

C6H5CH3 + 2KMnO4 → H2O + KOH + 2MnO2 + C6H5COOK

Câu 2. Nhận lăm le nào là tại đây sai?

A. Stiren làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom ở ĐK thông thường.

B. Benzen làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom khi đem xúc tác bột Fe.

C. Cumen làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím khi đun rét.

Xem thêm: từ chỉ đặc điểm lớp 2

D. Toluen làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím khi đun rét.

Câu 3. Cho những đánh giá sau:

(1) Toluen làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím khi đun rét.

(2) Khi mang lại toluen phản xạ thế với brom khan (xt: Fe, to, tỉ lệ thành phần 1:1) chiếm được thành phầm là m-bromtoluen.

(3) Tính hóa chất đặc thù của benzen là dễ dàng nằm trong - khó khăn thế.

(4) Các hiđrocacbon thơm ngát đều phải sở hữu công thức tổng quát mắng là CnH2n-6 (n ≥ 6).

Số đánh giá sai là

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 1.

Xem đáp án

Đáp án B

(1) đích, Toluen làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím khi đun rét.

Toluen nhập cuộc phản xạ với hóa học brom khan tạo ra brom toluen và axit HBr

Br2 + C6H5CH3 → C6H5CH2Br + HBr

(2) sai, vì thế thành phầm chiếm được kim chỉ nan thế -Br nhập địa điểm o- và p-, ko chiếm được thành phầm m-bromtoluen.

(3) sai, vì thế đặc điểm chất hóa học đặc thù của benzen là dễ dàng thế - khó khăn nằm trong.

(4) sai, vì thế ko nên hiđrocacbon thơm ngát nào là cũng có thể có công thức tổng quát mắng là CnH2n-6 (stiren: C8H8).

⟹ Có toàn bộ 3 đánh giá sai.

Câu 4. Xét sáu đánh giá sau:

(1) Benzen làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom khi đem xúc tác bột Fe.

(2) Toluen nhập cuộc phản xạ với hóa học brom khan tạo ra brom toluen và axit HBr

(3) Phản ứng dehidrat hóa 2-metylpentan-3-ol tạo nên thành phầm đó là 4-metylpent-2-en;

(4) Phản ứng của buta-1,3-đien với brom rất có thể tạo nên cả 3,4-đibrombut-1-en và 1,4-đibrombut-2-en;

(5) Điclo hóa benzen vày Cl2 (xúc tác bột Fe, đun nóng) ưu tiên tạo nên thành phầm là o-điclobenzen và p- điclobenzen;

(6) Monoclo hóa toluen vày Cl2 (chiếu sáng) ưu tiên tạo nên thành phầm là o-clotoluen và p-clotoluen.

Số đánh giá đích là:

A. 6

B. 3

C. 4

Xem thêm: viết cấu hình electron từ 1 đến 30

D. 5

Mời chúng ta xem thêm tăng một số trong những tư liệu liên quan 

  • C6H5OH + Na → C6H5ONa + H2
  • C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl
  • C6H5NH2 + Br2 → C6H2Br3NH2 + HBr

Trên trên đây VnDoc.com đang được ra mắt cho tới độc giả tài liệu: Khi đun rét toluen ko tính năng được với hóa học nào là tại đây. Để đem sản phẩm cao hơn nữa nhập học hành, VnDoc van lơn ra mắt cho tới chúng ta học viên tư liệu Giải bài bác luyện Hóa học tập lớp 11