hướng gió thường được biểu hiện bằng phương pháp

Câu 1. Các trung tâm công nghiệp thông thường được bộc lộ vày phương pháp

A. chấm điểm.

Bạn đang xem: hướng gió thường được biểu hiện bằng phương pháp

B. đường vận động.

C. bản vật dụng - biểu vật dụng.

D. kí hiệu.

Hiển thị đáp án

Đáp án chính là: D

- Phương pháp kí hiệu dùng để làm thể hiện tại địa điểm của những đối tượng người sử dụng địa lí phân bổ bám theo điểm ví dụ. Ví dụ: trung tâm hành chủ yếu, trường bay, ngôi nhà ga, điểm dân sinh sống,…

- Các trung tâm công nghiệp thông thường được bộc lộ vày cách thức kí hiệu (cụ thể là dạng kí hiệu hình trạng học).

Câu 2. Phương pháp phiên bản vật dụng - biểu vật dụng thể hiện tại độ quý hiếm tổng số của một hiện tượng kỳ lạ địa lí

A. được phân bổ ở cácvùng không giống nhau.

B. trên một đơn vị chức năng cương vực hành chủ yếu.

C. được bố trí trật tự bám theo thời hạn.

D. trong một khoảng tầm thời hạn chắc chắn.

Hiển thị đáp án

Đáp án chính là: B

- Phương pháp phiên bản vật dụng - biểu vật dụng thể hiện tại độ quý hiếm tổng số của một hiện tượng kỳ lạ địa lí bám theo từng cương vực (đối tượng địa lí) bằng phương pháp bịa đặt những biểu vật dụng nhập không khí phân bổ của đối tượng người sử dụng địa lí tê liệt bên trên phiên bản vật dụng.

- Ví dụ: độ quý hiếm xuất nhập vào của những vương quốc, số dân của một tỉnh, sản lượng lúa của những tỉnh nhập một vương quốc, diện tích S và sản lượng cây cỏ, cơ cấu tổ chức dùng khu đất bám theo cương vực,…

Câu 3. Đối tượng nào là tại đây được bộc lộ vày cách thức kí hiệu?

A. Hải cảng.

B. Dòng biển khơi.

C. Luồng di dân.

D. Hướng bão táp.

Hiển thị đáp án

Đáp án chính là: A

- Phương pháp kí hiệu dùng để làm thể hiện tại địa điểm của những đối tượng người sử dụng địa lí phân bổ bám theo điểm ví dụ. Ví dụ: trung tâm hành chủ yếu, trường bay, ngôi nhà ga, điểm dân sinh sống, hải cảng,…

- Phương pháp lối vận động được dùng nhằm bộc lộ sự dịch rời của những quy trình, đối tượng người sử dụng địa lí đương nhiên và tài chính - xã hội. Ví dụ: phía bão táp, phía loại biển khơi, di dân, động vật hoang dã thiên di,…

Câu 4. Phương pháp nào là tại đây thông thường được dùng nhằm bộc lộ diện tích S và sản lượng lúa của những tỉnh VN nhập nằm trong 1 thời gian?

A. Bản vật dụng - biểu vật dụng.

B. Chấm điểm.

C. Kí hiệu.

D. Kí hiệu bám theo lối.

Hiển thị đáp án

Đáp án chính là: A

- Phương pháp phiên bản vật dụng - biểu vật dụng thể hiện tại độ quý hiếm tổng số của một hiện tượng kỳ lạ địa lí bám theo từng cương vực (đối tượng địa lí) bằng phương pháp bịa đặt những biểu vật dụng nhập không khí phân bổ của đối tượng người sử dụng địa lí tê liệt bên trên phiên bản vật dụng.

- Ví dụ: độ quý hiếm xuất nhập vào của những vương quốc, số dân của một tỉnh, sản lượng lúa của những tỉnh nhập một vương quốc, diện tích S và sản lượng cây cỏ, cơ cấu tổ chức dùng khu đất bám theo cương vực,…

-> Phương pháp phiên bản vật dụng - biểu vật dụng thông thường được dùng nhằm bộc lộ diện tích S và sản lượng lúa của những tỉnh VN nhập và một thời hạn.

Câu 5. Dạng kí hiệu nào là sau đây không thuộc cách thức kí hiệu?

A. Tượng hình.

B. Hình học tập.

C. Điểm.

D. Chữ.

Hiển thị đáp án

Đáp án chính là: C

Các kí hiệu được bịa đặt nhập chính địa điểm phân bổ của đối tượng người sử dụng bên trên phiên bản vật dụng. Có phụ thân dạng kí hiệu phiên bản vật dụng đa phần (dạng chữ, dạng tượng hình và hình trạng học).

Câu 6. Phát biểu nào là sau đây không đúng với chân thành và ý nghĩa của cách thức kí hiệu?

A. Thể hiện tại được vận tốc di chyển đối tượng người sử dụng.

B. Biểu hiện tại động lực cải cách và phát triển đối tượng người sử dụng.

C. Xác ấn định được địa điểm của đối tượng người sử dụng.

D. Thể hiện tại được quy tế bào của đối tượng người sử dụng.

Hiển thị đáp án

Đáp án chính là: A

Đặc điểm và chân thành và ý nghĩa của cách thức kí hiệu:

- Xác xác định trí của những đối tượng người sử dụng địa lí phân bổ bám theo điểm ví dụ. Ví dụ: trung tâm hành chủ yếu, trường bay, ngôi nhà ga, điểm dân sinh sống,…

- Biểu hiện tại con số, quy tế bào và quality của đối tượng người sử dụng địa lí. Có phụ thân dạng kí hiệu phiên bản vật dụng đa phần.

Câu 7. Sự phân bổ những hạ tầng chăn nuôi thông thường được bộc lộ vày phương pháp

A. kí hiệu.

B. chấm điểm.

C. bản vật dụng - biểu vật dụng.

D. đường vận động.

Hiển thị đáp án

Đáp án chính là: B

Phương pháp chấm điểm dùng để làm thể hiện tại những hiện tượng kỳ lạ, đối tượng người sử dụng địa lí phân bổ phân nghiền nhỏ lẻ nhập không khí. Mỗi chấm điểm ứng với một số trong những lượng hoặc độ quý hiếm của đối tượng người sử dụng chắc chắn. Ví dụ: phân bổ dân sinh sống, phân bổ những điểm chăn nuôi,…

Câu 8. Các tuyến giao thông vận tải đường thủy thông thường được bộc lộ vày phương pháp

A. đường vận động.

B. chấm điểm.

C. kí hiệu.

D. bản vật dụng - biểu vật dụng.

Xem thêm: hoc10.com bộ sách cánh diều lớp 7

Hiển thị đáp án

Đáp án chính là: A

Phương pháp lối vận động được dùng nhằm bộc lộ sự dịch rời của những quy trình, đối tượng người sử dụng địa lí đương nhiên và tài chính - xã hội. Ví dụ: phía bão táp, phía loại biển khơi, di dân, động vật hoang dã thiên di, những tuyến giao thông vận tải đường thủy,…

Câu 9. Phương pháp kí hiệu dùng để làm thể hiện tại những đối tượng

A. tập trung thành với chủ vùng to lớn.

B. phân phụ thân phân nghiền, lẻ tẻ, rời rộc rạc.

C. di gửi bám theo những phía bất kì.

D. phân phụ thân bám theo những điểm ví dụ.

Hiển thị đáp án

Đáp án chính là: D

Phương pháp kí hiệu dùng để làm thể hiện tại địa điểm của những đối tượng người sử dụng địa lí phân bổ bám theo điểm ví dụ. Ví dụ: trung tâm hành chủ yếu, trường bay, ngôi nhà ga, điểm dân sinh sống,…

Câu 10. Giá trị xuất khẩu và nhập vào của những tỉnh nước Việt Nam nhập và một thời hạn, thông thường được thể hiện tại vày phương pháp

A. kí hiệu bám theo lối.

B. đường vận động.

C. bản vật dụng - biểu vật dụng.

D. chấm điểm.

Hiển thị đáp án

Đáp án chính là: C

- Phương pháp phiên bản vật dụng - biểu vật dụng thể hiện tại độ quý hiếm tổng số của một hiện tượng kỳ lạ địa lí bám theo từng cương vực (đối tượng địa lí) bằng phương pháp bịa đặt những biểu vật dụng nhập không khí phân bổ của đối tượng người sử dụng địa lí tê liệt bên trên phiên bản vật dụng.

- Ví dụ: độ quý hiếm xuất nhập vào của những vương quốc, số dân của một tỉnh, sản lượng lúa của những tỉnh nhập một vương quốc, diện tích S và sản lượng cây cỏ, cơ cấu tổ chức dùng khu đất bám theo cương vực,…

-> Giá trị xuất khẩu và nhập vào của những tỉnh nước Việt Nam nhập và một thời hạn, thông thường được thể hiện tại vày cách thức phiên bản vật dụng - biểu vật dụng.

Câu 11. Diện tích cây cỏ thông thường được bộc lộ vày phương pháp

A. bản vật dụng - biểu vật dụng.

B. kí hiệu.

C. đường vận động.

D. chấm điểm.

Hiển thị đáp án

Đáp án chính là: D

Phương pháp chấm điểm dùng để làm thể hiện tại những hiện tượng kỳ lạ, đối tượng người sử dụng địa lí phân bổ phân nghiền nhỏ lẻ nhập không khí. Mỗi chấm điểm ứng với một số trong những lượng hoặc độ quý hiếm của đối tượng người sử dụng chắc chắn. Ví dụ: phân bổ dân sinh sống, phân bổ những điểm chăn nuôi, diện tích S cây cỏ,…

Câu 12. Để thể hiện tại vùng trồng dung dịch lá của VN, rất có thể dùng phương pháp

A. kí hiệu.

B. bản vật dụng - biểu vật dụng.

C. đường đẳng trị.

D. khoanh vùng.

Hiển thị đáp án

Đáp án chính là: D

- Phương pháp khu vực thể hiện tại những đối tượng người sử dụng phân bổ bám theo vùng tuy nhiên không đồng đều từng bên trên cương vực tuy nhiên chỉ mất ở từng vùng chắc chắn.

- Ví dụ: sự phân bổ những loại rừng, những group khu đất, những vùng chuyên nghiệp canh cây cỏ, đồng cỏ, vùng phân bổ những dân tộc bản địa không giống nhau,…

-> Để thể hiện tại vùng trồng dung dịch lá của VN, rất có thể dùng cách thức khu vực.

Câu 13. Để thể hiện tại phía dịch rời của bão bên trên Biển Đông nhập VN, thông thường người sử dụng phương pháp

A. khoanh vùng.

B. đường vận động.

C. chấm điểm.

D. kí hiệu bám theo lối.

Hiển thị đáp án

Đáp án chính là: B

- Phương pháp lối vận động được dùng nhằm bộc lộ sự dịch rời của những quy trình, đối tượng người sử dụng địa lí đương nhiên và tài chính - xã hội. Ví dụ: phía bão táp, phía loại biển khơi, di dân, động vật hoang dã thiên di,…

-> Để thể hiện tại phía dịch rời của bão bên trên Biển Đông nhập VN, thông thường người sử dụng cách thức lối vận động.

Câu 14. Phương pháp khu vực (vùng phân bố) mang lại biết

A. cơ cấu của đối tượng người sử dụng riêng biệt lẻ.

B. số lượng của đối tượng người sử dụng riêng biệt lẻ.

C. diện tích phân bổ của đối tượng người sử dụng riêng biệt lẻ.

D. tính phổ cập của đối tượng người sử dụng riêng biệt lẻ.

Hiển thị đáp án

Đáp án chính là: C

- Phương pháp khu vực thể hiện tại những đối tượng người sử dụng phân bổ bám theo vùng tuy nhiên không đồng đều từng bên trên cương vực tuy nhiên chỉ mất ở từng vùng chắc chắn. Mỗi vùng phân bổ được xác lập vày nền màu sắc, đường nét chải hoặc kí hiệu đặc thù mang lại đối tượng người sử dụng bộc lộ.

- Ví dụ: sự phân bổ những loại rừng, những group khu đất, những vùng chuyên nghiệp canh cây cỏ, đồng cỏ, vùng phân bổ những dân tộc bản địa không giống nhau,…

-> Để phân biệt vùng phân bổ của một dân tộc bản địa nào là tê liệt xen kẹt với những dân tộc bản địa không giống, thông thường người sử dụng cách thức khu vực.

Câu 15. Để thể hiện tại địa điểm tâm bão phía trên Biển Đông, thông thường người sử dụng phương pháp

A. bản vật dụng - biểu vật dụng.

B. chấm điểm.

C. đường vận động.

D. kí hiệu.

Hiển thị đáp án

Xem thêm: đáp án thpt quốc gia 2022

Đáp án chính là: D

- Phương pháp kí hiệu dùng để làm thể hiện tại địa điểm của những đối tượng người sử dụng địa lí phân bổ bám theo điểm ví dụ. Ví dụ: trung tâm hành chủ yếu, trường bay, ngôi nhà ga, điểm dân sinh sống,…

-> Để thể hiện tại địa điểm tâm bão phía trên Biển Đông, thông thường người sử dụng cách thức kí hiệu.