hiện tượng nào sau đây là hiện tượng quang điện

Câu hỏi:

06/07/2020 17,501

Bạn đang xem: hiện tượng nào sau đây là hiện tượng quang điện

A. Electron bị nhảy thoát ra khỏi mặt mũi sắt kẽm kim loại khi bị phát sáng với bước sóng độ sáng tương thích.

Đáp án chủ yếu xác

B. Electron nhảy thoát ra khỏi sắt kẽm kim loại khi sở hữu ion đập vô sắt kẽm kim loại bại.

C. Electron bị nhảy thoát ra khỏi một vẹn toàn tử khi vẹn toàn tử này chạm đụng chạm với vẹn toàn tử không giống.

D. Electron bứt thoát ra khỏi sắt kẽm kim loại khi sắt kẽm kim loại bị nung rét.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án A

Electron bị nhảy thoát ra khỏi mặt mũi sắt kẽm kim loại khi bị phát sáng với bước sóng độ sáng tương thích.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Photon sẽ sở hữu tích điện to hơn nếu như nó có:

A. Cách sóng rộng lớn hơn

B. Tần số rộng lớn hơn

C. Biên sự cân đối hơn

D. Vận tốc rộng lớn hơn

Câu 2:

Nếu ý niệm độ sáng chỉ mất đặc điểm sóng thì ko thể lý giải được hiện tượng kỳ lạ này bên dưới đây?

A. Khúc xạ độ sáng.

B. Giao bôi độ sáng.

C. Phản xạ độ sáng.

D. Quang năng lượng điện.

Câu 3:

Chiếu cho tới mặt phẳng của một sắt kẽm kim loại phản xạ sở hữu bước sóng λ , số lượng giới hạn quang quẻ năng lượng điện của sắt kẽm kim loại bại là λ0. sành hằng số Plăng là h, véc tơ vận tốc tức thời độ sáng vô chân ko là c. Để sở hữu hiện tượng kỳ lạ quang quẻ năng lượng điện xẩy ra thìA

Xem thêm: một tấm bìa hình chữ nhật

Aλ>λ0

Bλ<hcλ0

Cλhcλ0

Dλλ0

Câu 4:

Chọn câu vấn đáp chính. Khi chiếu 2 độ sáng sở hữu tần số f1=1015Hz và f2=1,5.1015Hz vào một sắt kẽm kim loại thực hiện catốt của một tế bào quang quẻ năng lượng điện, người tao thấy tỉ số những động năng thuở đầu cực lớn của những electron quang quẻ năng lượng điện là bởi vì 3. Tần số số lượng giới hạn của sắt kẽm kim loại bại là:

A. 1015Hz

B1,5.1015Hz

C7,5.1014Hz

D. Một độ quý hiếm khác

Câu 5:

Công bay electron của một sắt kẽm kim loại là 7,64.10-19J. Chiếu thứu tự vô mặt phẳng tấm sắt kẽm kim loại này những phản xạ sở hữu bước sóng là λ1=0,18μmλ2=0,21μm và λ3=0,35μm. Lấy h=6,625.10-34J.s, c=3.108m/s. Bức xạ này tạo ra được hiện tượng kỳ lạ quang quẻ năng lượng điện so với sắt kẽm kim loại đó?

A. Hai phản xạ (λ1 và λ2).

B. Không sở hữu phản xạ này vô tía phản xạ bên trên.

C. Cả tía phản xạ (λ1λ2 và λ3).

D. Chỉ sở hữu bức xạ λ1.

Câu 6:

Chọn câu vấn đáp chính. Chọn h=6,625.10-34J.s; c=3.108m/s. Cho công bay electron của sắt kẽm kim loại là A=2eV. Cách sóng số lượng giới hạn quang quẻ năng lượng điện của sắt kẽm kim loại là:

A. 0,621μm

B. 0,525μm

C. 0,675μm

Xem thêm: he was the first man who left the burning building

D. 0,58μm