dung dịch nào sau đây hòa tan được al2o 3

Câu hỏi:

03/07/2022 10,274

Bạn đang xem: dung dịch nào sau đây hòa tan được al2o 3

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Đáp án trúng là: D

Dung dịch HCl hòa tan được Al2O3

Phương trình hóa học:

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất này tại đây được dùng để làm khử chua khu đất nhập nông nghiệp?

A. CaCl2.

B. CaO.

C. CaSO4.

D. Ca(NO3)2.

Câu 2:

Chất này tại đây gọi là xút ăn da?

A. NaNO3.

B. NaOH.

C. NaHCO3.

D. Na2CO3.

Câu 3:

Cho khí CO2 nhập lượng dư hỗn hợp này tại đây sẽ khởi tạo kết tủa?

A. Ca(OH)2.

B. Ca(HCO3)2.

Xem thêm: công thức tính khối lượng

C. NaOH.

D. MgCl2.

Câu 4:

Chất này tại đây được gọi là phèn chua, dùng để làm thực hiện nhập nước?

A. K2SO4. Al2(SO4)3.24H2O.

B. (NH4)2SO4. Al2(SO4)3.24H2O.

C. Li2SO4. Al2(SO4)3.24H2O.

D. Na2SO4. Al2(SO4)3.24H2O.

Câu 5:

Thạch cao nung được dùng để làm bó bột, đúc tượng bởi đem hiện tượng kỳ lạ giãn nở thể tích Khi sầm uất cứng. Thành phần chủ yếu của thạch cao nung chứa

A. CaSO4.

B. Ca(HCO3)2.  

C. CaSO4.H2O.

D. CaSO4.2H2O.

Câu 6:

Số electron lớp bên ngoài nằm trong của những nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại kiềm là

A. 3.

B. 2.

C. 4. 

D. 1.

Xem thêm: công thức điện năng tiêu thụ