độ dài tối đa của xâu kí tự trong pascal là

Câu hỏi:

17/01/2022 8,173

Độ lâu năm tối nhiều của xâu kí tự động nhập Pascal là 255 kí tự động. Trong tế bào miêu tả xâu hoàn toàn có thể bỏ dở phần khai báo phỏng lâu năm, khi bại liệt phỏng lâu năm lớn số 1 của xâu tiếp tục nhận độ quý hiếm ngầm lăm le là 255.

Bạn đang xem: độ dài tối đa của xâu kí tự trong pascal là

Đáp án: B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy lựa chọn phương án ghép chính nhất. Thủ tục chuẩn chỉnh Insert(S1,S2,vt) thực hiện:

A. Chèn xâu S1 nhập S2 chính thức từ vựng trí vt 

B. Chèn xâu S2 nhập S1 chính thức từ vựng trí vt 

C. Nối xâu S2 nhập S1 

D. Sao chép vào thời điểm cuối S1 một trong những phần của S2 từ vựng trí vt

Câu 2:

Trong ngữ điệu lập trình sẵn Pascal, xâu kí tự động không tồn tại kí tự động nào là gọi là?

A. Xâu không; 

B. Xâu rỗng; 

C. Xâu trắng; 

D. Không cần là xâu kí tự;

Câu 3:

Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Kết trái khoáy của hàm Length(S) là: 

A. 12 

B. 13 

C. 14 

D. 15

Câu 4:

Đoạn công tác sau in rời khỏi thành quả nào là ?

Xem thêm: sin^2x đạo hàm

Program Welcome ;

Var a : string[10];

Begin

a := ‘tinhoc ’;

writeln(length(a));

End.

A. 6; 

B. 7; 

C. 10; 

D. Chương trình với lỗi;

Câu 5:

Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Kết trái khoáy của hàm Pos(‘Vietnam’,S) là 

A. 5 

B. 6 

C. 7 

D. 8

Câu 6:

Cho khai báo sau: Var hoten : String;

Phát biểu nào là bên dưới đấy là đúng?

A. Câu mệnh lệnh sai vì thế thiếu thốn phỏng lâu năm tối nhiều của xâu

B. Xâu có tính lâu năm lớn số 1 là 0 

C. Xâu có tính lâu năm lớn số 1 là 255 

Xem thêm: đặc điểm của mã di truyền

D. Cần cần khai báo độ dài rộng của xâu sau đó