điện trở của kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ như thế nào

Câu hỏi:

27/05/2020 99,182

A. Tăng khi nhiệt độ phỏng rời. 

Bạn đang xem: điện trở của kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ như thế nào

B. Tăng khi nhiệt độ phỏng tăng. 

Đáp án chủ yếu xác

C. Không thay đổi theo dõi nhiệt độ phỏng. 

D. Tăng hoặc rời tùy thuộc vào thực chất sắt kẽm kim loại.

nên khi nhiệt độ phỏng tăng thì năng lượng điện trở của sắt kẽm kim loại cũng tăng.

=> Chọn B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một sợi chạc đồng đem năng lượng điện trở 74 Ω ở nhiệt độ phỏng 50°CĐiện trở của sợi chạc cơ ở 100°Clà từng nào biết α=0,004 K-1

A. 66 Ω

B. 76 Ω

C. 86 Ω

D. 96 Ω

Câu 2:

Dòng năng lượng điện nhập sắt kẽm kim loại là loại dịch fake được bố trí theo hướng của

A. những ion âm, electron tự tại ngược hướng năng lượng điện ngôi trường. 

B. những electron tự tại ngược hướng năng lượng điện ngôi trường. 

C. những ion, electron nhập năng lượng điện ngôi trường. 

D. những electron, lỗ trống rỗng theo hướng năng lượng điện ngôi trường.

Câu 3:

Sự dựa vào của năng lượng điện trở suất nhập nhiệt độ phỏng đem biểu thức:

A. R=ρlS

Xem thêm: công thức lượng giác 11

B. R=R01+αt

C.  Q=I2Rt

D. R=ρ01+αt

Câu 4:

Một sợi chạc đồng đem năng lượng điện trở 37 Ω ở nhiệt độ độ 50°CĐiện trở của sợi chạc cơ ở t°C 43Ω. Biết α=0,004 K-1. Nhiệt độ t°C có mức giá trị

A. 25°C

B. 75°C

C. 90°C

D. 100°C

Câu 5:

Cường phỏng loại năng lượng điện chạy qua chuyện chạc dẫn sắt kẽm kim loại tuân theo dõi ấn định luật Ôm tùy thuộc vào ĐK nào là sau đây:

A. Dòng năng lượng điện qua chuyện chạc dẫn sắt kẽm kim loại đem độ mạnh rất rộng lớn. 

B. Dây dẫn sắt kẽm kim loại đem nhiệt độ phỏng tăng dần dần. 

C. Dây dẫn sắt kẽm kim loại đem nhiệt độ phỏng rời dần dần. 

D. Dây dẫn sắt kẽm kim loại đem nhiệt độ phỏng ko thay đổi.

Câu 6:

Suất nhiệt độ năng lượng điện động dựa vào vào

A. Nhiệt phỏng nguyệt lão hàn. 

B. Độ chênh chênh chếch nhiệt độ phỏng nguyệt lão hàn. 

C. Độ chênh chênh chếch nhiệt độ phỏng nguyệt lão hàn và thực chất nhị sắt kẽm kim loại. 

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 122

D. Nhiệt phỏng nguyệt lão hàn và thực chất nhị sắt kẽm kim loại.