đề thi toán vào 10 năm 2022 hà nội

Dưới đó là đề đua, đáp án môn Toán, kỳ đua tuyển chọn sinh nhập lớp 10 bên trên thủ đô hà nội nhập 5 năm vừa qua.