dãy đồng đẳng của ancol etylic có công thức là

Câu hỏi:

25/10/2019 40,389

Bạn đang xem: dãy đồng đẳng của ancol etylic có công thức là

C. CnH2n + 1OH.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

X là lếu láo ăn ý 2 ancol đơn chức đồng đẳng thường xuyên. Cho 0,3 mol X tính năng trọn vẹn với CuO đun rét được lếu láo ăn ý Y bao gồm 2 anđehit. Cho Y tính năng với lượng hỗn hợp AgNO3/NH3 được 86,4 gam Ag. X gồm

A. CH3OH và C2H5OH.

B. CH3OH và C2H5OH.

C. C3H7OH và C4H9OH.

D. C2H5OH và C3H7OH.

Câu 2:

Chọn câu đích thị trong những câu sau:

A. Điều chế ancol no, đơn chức bậc một là mang đến anken nằm trong nước.

B. Đun rét ancol metylic với H2SO4 quánh ở 140oC - 170oC nhận được ete.

C. Ancol nhiều chức hoà tan Cu(OH)2 tạo nên trở thành hỗn hợp màu xanh lá cây domain authority trời.

D. Khi oxi hoá ancol no, đơn chức nhận được anđehit.

Câu 3:

Số ăn ý hóa học thơm phức với CTPT C7H8O tính năng được với NaOH là

A. 2

B. 1

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 132

C. 4

D. 3

Câu 4:

Cho 9,2 gam glixerol tính năng với Na dư, sau thời điểm những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V

A. 4,48

B. 2,24.

C. 3,36.

D. 1,12.

Câu 5:

C4H9OH với từng nào đồng phân ancol?

A. 3

B. 4

C. 1

D. 2

Câu 6:

Ancol nào tại đây bị oxi hóa thành xeton?

A. Butan-1-ol

B. Propan-2-ol

C. Propan-1-ol

Xem thêm: nguyên nhân nào sau đây dẫn đến sự hình thành gió mùa ở việt nam

D. 2-metylpropan-1-ol