dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit

Câu hỏi:

23/08/2019 155,161

A. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, glucozơ

Bạn đang xem: dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit

B. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, polietilen

C. Tinh bột, xenlulozơ, poli(vinyl clorua)

D. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, hóa học béo

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

poli(vinyl clorua) :–(CH2–CHCl)n; glucozơ, polietilen ko nhập cuộc phản xạ thủy phân nhập môi trường xung quanh axit

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để chứng tỏ nhập phân tử của glucozơ có khá nhiều group hiđroxyl. người tao mang lại hỗn hợp glucozơ phản xạ với

A. nước brom

B. Cu(OH)2 ở sức nóng chừng thường

C. AgNO3 nhập hỗn hợp NH3, đun nóng

D. kim loại Na

Câu 2:

Khi bị xót xa, thất lạc mức độ, nhiều người bệnh dịch thông thường được truyền dịch đàng nhằm bổ sung cập nhật nhanh chóng tích điện. Chất nhập dịch truyền có công năng bên trên là

A. Saccarozơ

B. Tinh bột

C. Fructozơ

D. Glucozơ

Câu 3:

Quá trình quang quẻ thích hợp của cây trái sinh đi ra khí O2 và tạo nên cacbohiđrat này bên dưới đây?

A. Xenlulozơ

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 84

B. Tinh bột

C. Glucozơ

D. Saccarozơ

Câu 4:

Chất X nhập công nghiệp đồ ăn thức uống là nguyên vật liệu nhằm thực hiện các loại bánh kẹo, nước giải khát, thức uống. Trong công nghiệp dược phẩm được dùng để làm pha trộn dung dịch. Dung dịch hóa học Y thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím nhập cuộc sống muối bột mononatri của Y được sử dụng thực hiện phụ gia thực phẩm (gọi là mì chủ yếu hoặc bột ngọt). Tên của X và Y bám theo trật tự là

A. Saccarozơ và axit glutamic

B. Glucozơ và lysin

C. Saccarozơ và lysin

D. Glucozơ và axit glutamic

Câu 5:

Cacbohiđrat X ko nhập cuộc phản xạ thủy phân nhập môi trường xung quanh axit và X làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom. Vậy X

A. Fructozơ

B. Tinh bột

C. Glucozơ

D. Saccarozơ

Câu 6:

Phát biểu này bên dưới đó là trúng ?

A. Fructozo sở hữu phản xạ tráng bạc, chứng minh phân tử fructozo sở hữu group chức CHO

B. Thủy phân xenlulozo chiếm được glucozo

C. Cả xenlulozo và tinh ranh bột đều phải có phản xạ tráng bạc

Xem thêm: hiến chương được xem là văn kiện quan trọng nhất của tổ chức liên hợp quốc vì

D. Thủy phân tinh ranh bột chiếm được glucozo và fructozo