đặc điểm của đô thị hóa không phải là

Câu hỏi:

07/12/2022 3,598

Bạn đang xem: đặc điểm của đô thị hóa không phải là

A. dân ở trở thành thị theo phía tăng nhanh chóng.

B. dân ở triệu tập nhập những TP.HCM rộng lớn.

C. thông dụng rộng thoải mái lối sinh sống của trở thành thị.

D. thông dụng nhiều loại giao thông vận tải trở thành thị.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở những nước cải tiến và phát triển, tỉ suất tử thô thông thường cao là vì tác dụng đa số của nguyên tố nào là sau đây?

A. Dân số già nua.

B. Dịch bệnh

C. Động khu đất.

D. Bão lụt.

Câu 2:

Cây bông cần thiết ĐK nhiệt độ nào là sau đây?

A. Nhiệt, độ ẩm vô cùng cao và theo đuổi mùa.

B. hầu hết khả năng chiếu sáng, rét, ổn định toan.

C. Nhiệt chừng ôn hoà, với mưa nhiều.

D. Nhiệt độ ẩm cao, ko dông bão.

Câu 3:

Các tiêu chuẩn nào là tại đây thể hiện nay được nhập tổ chức cơ cấu dân sinh theo đuổi lao động?

A. Nguồn làm việc, dân sinh hoạt động và sinh hoạt theo đuổi điểm kinh tế tài chính.

Xem thêm: khi nói về thành phần hữu sinh của hệ sinh thái phát biểu nào sau đây là đúng

B. Tỉ suất sinh, dân sinh hoạt động và sinh hoạt theo đuổi điểm kinh tế tài chính.

C. Tỉ số giới, dân sinh hoạt động và sinh hoạt theo đuổi điểm kinh tế tài chính.

D. Dân số già nua, dân sinh hoạt động và sinh hoạt theo đuổi điểm kinh tế tài chính.

Câu 4:

Cây mía cần thiết ĐK nhiệt độ nào là sau đây?

A. Nhiệt, độ ẩm vô cùng cao và theo đuổi mùa.

B. hầu hết khả năng chiếu sáng, rét, ổn định toan.

C. Nhiệt chừng ôn hoà, với mưa nhiều.

D. Nhiệt độ ẩm cao, ko dông bão.

Câu 5:

Loại nào là tại đây nằm trong gia súc lớn?

A. Trâu.

B. Lợn.

C. Cừu.

D. Dê.

Câu 6:

Trang trại không với điểm sáng nào là sau đây?

A. Mục đích phát hành sản phẩm nông nghiệp sản phẩm & hàng hóa.

B. Có quy tế bào phát hành kha khá rộng lớn.

C. Sản xuất triệu tập, vận dụng cơ giới hóa.

D. Có dùng người làm việc thực hiện mướn.

Xem thêm: nguyên nhân nào sau đây dẫn đến sự hình thành gió mùa ở việt nam