cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào cần vương là cuộc khởi nghĩa nào

Đề bài

Tại sao khởi nghĩa Hương Khê được xem như là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu vượt trội nhất nhập trào lưu Cần vương?

Bạn đang xem: cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào cần vương là cuộc khởi nghĩa nào

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa nhập sgk Lịch sử 11 trang 131-133 nhằm tư duy trả lời

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Xem thêm: công thức khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng

Nói khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu vượt trội nhất nhập trào lưu Cần vương vãi, vì:

- Quy tế bào, địa phận hoạt động: to lớn, bao gồm 4 tỉnh Bắc Trung Kì: Thanh Hóa, Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình.

- Trình phỏng tổ chức triển khai quy củ: bao gồm 15 quân loại, từng quân loại sở hữu kể từ 100 cho tới 500 người vì thế những tướng soái tài tía lãnh đạo.

- Thời gian lận tồn tại: nhiều năm nhất trong những cuộc khởi nghĩa của trào lưu Cần vương vãi (12 năm từ thời điểm năm 1885 cho tới năm 1896).

Xem thêm: đường lối đổi mới của đảng cộng sản việt nam từ tháng 12 năm 1986 có nội dung nào sau đây

- Phương thức tác chiến: tổ chức cuộc chiến tranh du kích tuy nhiên kiểu dáng phong phú và đa dạng, hoạt bát. Nghĩa quân đang được tự động sản xuất được súng ngôi trường.

- Khởi nghĩa thất bại đánh lốt mốc kết thúc của trào lưu đấu tranh giành chống Pháp bên dưới ngọn cờ Cần vương vãi.

Loigiaihay.com