chức năng nào sau đây không phải của màng sinh chất

Câu hỏi:

30/07/2019 86,359

Bạn đang xem: chức năng nào sau đây không phải của màng sinh chất

A. Sinh tổ hợp protein nhằm tiết đi ra ngoài

Đáp án chủ yếu xác

B. Mang những lốt chuẩn chỉnh đặc thù mang lại tế bào

C. Tiếp nhận và DT vấn đề vô vào tế bào

D. Thực hiện nay trao thay đổi hóa học thân ái tế bào với môi trường

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhân của tế bào nhân thực không tồn tại điểm lưu ý nào là sau đây?

A. Nhân được bao quanh vì như thế lớp màng kép

B. Nhân chứa chấp hóa học nhiễm sắc bao gồm ADN links với protein

C. Màng nhân có rất nhiều lỗ nhỏ nhằm trao thay đổi hóa học với ngoài nhân

D. Nhân đựng nhiều phân tử ADN dạng vòng

Câu 2:

Đặc điểm không tồn tại ở tế bào nhân thực là

A. Có màng nhân, đem khối hệ thống những bào quan

B. Tế bào hóa học được phân thành nhiều xoang riêng biệt biệt

C. Có trở nên tế bào vì như thế peptidoglican

D. Các bào quan liêu đem màng bao bọc

Câu 3:

Tế bào nào là tại đây đem lưới nội hóa học bóng phân phát triển?

A. Tế bào biểu bì

B. Tế bào gan

C. Tế bào hồng cầu

D. Tế bào cơ

Xem thêm: toán lớp 4 trang 151

Câu 4:

Mạng lưới nội hóa học bóng không tồn tại tính năng nào là sau đây?

A. Sản xuất enzim nhập cuộc vô quy trình tổ hợp lipit

B. Chuyển hóa đàng vô tế bào

C. Phân bỏ những hóa học ô nhiễm và độc hại vô tế bào

D. Sinh tổ hợp protein

Câu 5:

Lưới nội hóa học phân tử vô tế bào nhân thực đem tính năng nào là sau đây?

A. Bao gói những thành phầm được tổ hợp vô tế bào

B. Tổng hợp ý protein tiết ra bên ngoài và protein cấu trúc nên màng tế bào

C. Sản xuất enzim nhập cuộc vô quy trình tổ hợp lipit

D. Chuyển hóa đàng và phân bỏ hóa học ô nhiễm và độc hại so với cơ thể

Câu 6:

Những thành phần nào là của tế bào nhập cuộc việc vận gửi một protein thoát ra khỏi tế bào?

A. Lưới nội hóa học phân tử, máy bộ Gôngi, túi tiết, màng tế bào

B. Lưới nội hóa học bóng, máy bộ Gôngi, túi tiết, màng tế bào

C. Sở máy Gôngi, túi tiết, màng tế bào

D. Riboxom, máy bộ Gôngi, túi tiết, màng tế bào

Câu 7:

Bào quan liêu riboxom không tồn tại điểm lưu ý nào là sau đây?

A. Làm trọng trách tổ hợp protein

B. Được cấu trúc vì như thế nhì bộ phận đó là rARN và protein

C. Có cấu trúc bao gồm một đái phần rộng lớn và một đái phần bé

Xem thêm: tỷ suất sinh thô không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây

D. Được bao quanh vì như thế màng kép phôtpholipit