cho sơ đồ chuyển hóa

Khách

Khách

Bạn đang xem: cho sơ đồ chuyển hóa

Hãy nhập thắc mắc của công ty vô phía trên, trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu chất vấn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu chất vấn vip

Nguyễn Hoàng Nam

Nguyễn Hoàng Nam

Nguyễn Hoàng Nam

Cho sơ loại trả hóa sau: C3H4O2 + NaOH → X + Y ; X + H2SO4 loãng → Z + T. sành Y và Z đều phải có phản xạ tráng gương. Hai hóa học Y, Z ứng là A. HCHO, CH3CHO B. HCHO, HCOOH C. CH3CHO, HCOOH D. HCOONa,...Đọc tiếpCho sơ loại trả hóa sau: C3H4O2 + NaOH → X + Y ; X + H2SO4 loãng → Z + T. sành Y và Z đều phải có phản xạ tráng gương. Hai hóa học Y, Z ứng là A. HCHO, CH3CHO B. HCHO, HCOOH C. CH3CHO, HCOOH D. HCOONa, CH3CHO

Nguyễn Hoàng Nam

Nguyễn Hoàng Nam

Cho sơ loại trả hóa sau: C3H4O2 + NaOH → X + Y ; X + H2SO4 loãng → Z + T. sành Y và Z đều phải có phản xạ tráng gương. Hai hóa học Y, Z ứng là A. HCHO, CH3CHO. B. HCHO, HCOOH. C. CH3CHO, HCOOH. D. HCOONa,...Đọc tiếpCho sơ loại trả hóa sau: C3H4O2 + NaOH → X + Y ; X + H2SO4 loãng → Z + T. sành Y và Z đều phải có phản xạ tráng gương. Hai hóa học Y, Z ứng là A. HCHO, CH3CHO. B. HCHO, HCOOH. C. CH3CHO, HCOOH. D. HCOONa, CH3CHO.

Nguyễn Hoàng Nam

Nguyễn Hoàng Nam

Cho sơ loại trả hóa sau: C3H4O2 + NaOH à X + Y X + H2SO4 loãng à Z + T sành Y và Z đều phải có phản xạ tráng gương. Hai hóa học Y, Z ứng là: A. HCHO, CH3CHO. B. HCHO, HCOOH. C. CH3CHO, HCOOH. D. HCOONa,...Đọc tiếpCho sơ loại trả hóa sau: C3H4O2 + NaOH à X + Y X + H2SO4 loãng à Z + T sành Y và Z đều phải có phản xạ tráng gương. Hai hóa học Y, Z ứng là: A. HCHO, CH3CHO. B. HCHO, HCOOH. C. CH3CHO, HCOOH. D. HCOONa, CH3CHO.

Nguyễn Hoàng Nam

Nguyễn Hoàng Nam

Nguyễn Hoàng Nam

Cho sơ loại trả hoá sau: C3H4O2 + NaOH → X + Y  X + H2SO4 loãng → Z + T sành Y và Z đều phải có phản xạ tráng gương. Hai hóa học Y, Z ứng là: A. HCHO, CH3CHO.  B. HCHO, HCOOH. C. CH3CHO, HCOOH.  D. HCOONa,...Đọc tiếpCho sơ loại trả hoá sau: C3H4O2 + NaOH → X + Y  X + H2SO4 loãng → Z + T sành Y và Z đều phải có phản xạ tráng gương. Hai hóa học Y, Z ứng là: A. HCHO, CH3CHO.  B. HCHO, HCOOH. C. CH3CHO, HCOOH.  D. HCOONa, CH3CHO