chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vì lý do chủ yếu nào dưới đây

Chiến giành toàn cầu loại nhị nở rộ (1939 – 1945) bắt đầu từ lí tự thẳng này bên dưới đây?

Bạn đang xem: chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vì lý do chủ yếu nào dưới đây

Chiến giành toàn cầu loại nhị nở rộ (đầu mon 9 - 1939) bắt đầu từ lí tự thẳng này bên dưới đây?

A. Đức kiêm tính Tiệp Khắc khiến cho Anh, Pháp buộc nên tuyên chiến.

B. Quân Đức tiến công Ba Lan, buộc Anh và Pháp tuyên chiến với Đức.

C. Thái tử Áo – Hung bị sát hại buộc Áo – Hung tuyên chiến với Xécbi.

D. Nhật Bản tiến công quân Mĩ ở Trân Châu cảng, buộc Mĩ tuyên chiến.

Đáp án B

Chiến giành toàn cầu loại nhị nở rộ (đầu mon 9 - 1939) bắt đầu từ lí tự thẳng là quân Đức tiến công Ba Lan, buộc Anh và Pháp tuyên chiến với Đức.

25 đề Đánh giá chỉ năng lượng ĐHQG TP.Sài Gòn Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ
Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ
25 đề Đánh giá chỉ năng lượng ĐHQG TP.Sài Gòn Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ

Xem thêm: số chia số bị chia thương

Tổng ôn - Luyện đua môn Lịch sử 2024

250.000đ 189.000đ

Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ