chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit

Câu 392965: Chất nào là tại đây nằm trong loại đisaccarit?

A. Saccarozơ.       

Bạn đang xem: chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit

B. Glucozơ.         

C. Fructozơ.         

D. Tinh bột.

Phương pháp giải:

Phân loại cacbohidrat:

- Monosaccarit: Glucozo, Fructozo

- Đisaccarit: Saccarozo, Mantozo

- Polisaccarit: Tinh bột, Xenlulozo

 • Đáp án : A

  Xem thêm: khoảng cách giữa hai mặt phẳng

  (0) bình luận (0) tiếng giải

  Giải chi tiết:

  - Saccarozơ nằm trong loại đisaccarit.

  - Glucozơ, fructozơ nằm trong loại monosaccarit.

  - Tinh bột nằm trong loại polisaccarit.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

>> Luyện ganh đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo chất lượng tốt, rất đầy đủ những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện ganh đua thường xuyên sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

Xem thêm: the next stage in the development of television is

 • 024.7300.7989

 • 1800.6947 free

(Thời lừa lọc tương hỗ kể từ 7h cho tới 22h)
Email: [email protected]