biện pháp bảo vệ rừng sản xuất ở nước ta là

Câu hỏi:

08/08/2021 35,289

A. đảm bảo an toàn phong cảnh, nhiều chủng loại sinh học tập. 

Bạn đang xem: biện pháp bảo vệ rừng sản xuất ở nước ta là

B. uỷ thác quyền dùng khu đất người dân. 

C. giữ lại diện tích S và quality rừng. 

Đáp án chủ yếu xác

D. đảm bảo an toàn, nuôi chăm sóc rừng hiện tại đem.

Chọn C

Biện pháp hầu hết nhằm đảm bảo an toàn rừng phát hành là giữ lại diện tích S và quality rừng. SGK ĐL 12 bài bác 14.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biện pháp hầu hết tăng mạnh cải tiến và phát triển công nghiệp Duyên hải Nam Trung Sở là 

A. thú vị nhiều góp vốn đầu tư, đáp ứng chất lượng hạ tầng tích điện. 

B. nâng lên chuyên môn làm việc, cải tiến và phát triển giao thông vận tải. 

C. tăng mạnh hội nhập, thay đổi hạ tầng vật hóa học kỹ năng. 

D. đáp ứng nguyên vật liệu, không ngừng mở rộng thị ngôi trường dung nạp.

Câu 2:

Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM

(Nguồn: Niên giám đo đếm VN 2018, NXB Thống kê, 2019) Theo bảng số liệu, nhằm thể hiện tại diện tích S và năng suất lúa của VN, quy trình 2000 - 2018, dạng biểu thiết bị này sau đó là phù hợp nhất? 

A. Đường. 

B. Kết phù hợp. 

C. Miền. 

D. Tròn.

Câu 3:

Diện tích khu đất nông nghiệp VN bị thu hẹp chu yếu ớt do

Xem thêm: khoảng cách giữa hai mặt phẳng

A. khai quật quá mức cần thiết. 

B. quy đổi mục tiêu. 

C. số lượng dân sinh tăng thời gian nhanh. 

D. tăng mạnh rạm canh.

Câu 4:

Trong phát hành nông nghiệp VN, việc đáp ứng bình an hoa màu là hạ tầng để 

A. tăng năng suất, tăng thông số dùng khu đất. 

B. nhiều chủng loại hóa phát hành nông nghiệp. 

C. tăng mạnh rạm canh, tăng mạnh xuất khẩu. 

D. đáp ứng bình an hoa màu vương quốc.

Câu 5:

Biện pháp hầu hết nhằm công nghiệp VN thích ứng chất lượng với chế độ thị ngôi trường là 

A. xây cất tổ chức cơ cấu ngành linh động. 

B. cải tiến và phát triển những ngành trung tâm. 

C. tăng mạnh góp vốn đầu tư theo hướng sâu sắc. 

D. tạo hình những vùng công nghiệp

Câu 6:

Vấn đề cần thiết xem xét nhập cải tiến và phát triển công nghiệp ở Đông Nam Sở là 

A. ô nhiễm và độc hại môi trường xung quanh khu đất. 

B. ô nhiễm và độc hại môi trường xung quanh. 

C. quality mối cung cấp làm việc. 

Xem thêm: the next stage in the development of television is

D. hạ tầng vật hóa học kỹ năng.