bị động hiện tại hoàn thành

Câu tiêu cực là câu thông thường nhấn mạnh vấn đề đối tượng người tiêu dùng là kẻ hoặc vật phải chịu vì chưng hành vi ngẫu nhiên. Vậy ví dụ công thức câu tiêu cực thì thời điểm hiện tại trả thành như vậy nào? Cách dùng câu tiêu cực thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong như vậy nào? Hãy nằm trong Langmaster thăm dò hiểu cụ thể tức thì sau đây nhé.

1. Tổng quan tiền về câu tiêu cực thì thời điểm hiện tại trả thành

1.1 Cấu trúc và cách sử dụng thì thời điểm hiện tại trả thành

Cách dùng: 

Bạn đang xem: bị động hiện tại hoàn thành

Thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong thông thường được dùng để làm biểu diễn miêu tả một hành động vẫn xẩy ra vô quá khứ và kéo dãn cho tới thời điểm hiện tại, tương lai

Ví dụ:

 • My father has been a sales manager at company A for 7 years. (Bố tôi đã trải giám đốc marketing bên trên doanh nghiệp lớn A được 7 năm.)
 • She has been studying English for 2 years. (Cô ấy vẫn học tập giờ đồng hồ Anh được hai năm.)

Hoặc dùng để làm nói đến một hành vi xảy rời khỏi rất nhiều lần mang tính chất lặp cút tái diễn cho tới thời gian thời điểm hiện tại. 

Ví dụ:

 • He has lied many times already. (Anh tớ vẫn giả dối rất nhiều lần rồi.)
 • My brother has read this book many times already. (Anh trai tôi vẫn xem sách này thật nhiều phen rồi.)

Diễn miêu tả một hành vi đã xẩy ra tuy nhiên ko rõ ràng về thời gian ví dụ thực hiện hành vi ê.

Ví dụ:

 • He has forgotten to tát close the door. He's coming back to tát kiểm tra. (Anh tớ vẫn quên ko ngừng hoạt động ngôi nhà. Anh tớ đang được trở về nhằm đánh giá.)

Dấu hiệu phân biệt của thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong là: since, for, just, already, until now, lately, up to tát now, ever, never, this + time,...

Ví dụ:

 • I have never seen such a good movie before. (Tôi trước đó chưa từng coi bộ phim truyền hình nào là hay như là vậy trước đó.)
 • I haven't seen my sister since 6 months ago. (Tôi dường như không bắt gặp chị gái bản thân kể từ 6 mon trước.)

Cấu trúc:

Khẳng định: S + have/has + V(p2) + O

Phủ định: S + have/has not + V(p2) + O

Nghi vấn: Have/Has + S + V(p2) + O?

Ví dụ:

 • I've known my boyfriend for 10 years now. (Tôi vẫn quen thuộc các bạn trai của tôi được 10 năm rồi.)
 • I have never met anyone with a leadership temperament, strong lượt thích her. (Tôi trước đó chưa từng bắt gặp ai với khí hóa học điều khiển, mạnh mẽ và tự tin như cô ấy.)
 • I have lost my house key. I have to tát try to tát find it or else I have to tát be out in the street. (Tôi vẫn làm mất đi khóa xe ngôi nhà. Tôi cần nỗ lực thăm dò nó nếu như không tôi cần ở ngoài đàng.)

null

 Cấu trúc và cách sử dụng thì thời điểm hiện tại trả thành

Xem thêm: 

 • CÂU BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE): ĐỊNH NGHĨA, CẤU TRÚC, BÀI TẬP ĐẦY ĐỦ NHẤT
 • THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH (PRESENT PERFECT) - CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG, DẤU HIỆU VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

1.2 Câu tiêu cực thì thời điểm hiện tại trả thành

Cách sử dụng: 

Cấu trúc câu tiêu cực thông thường dùng nhằm triệu tập vô đối tượng người tiêu dùng tiêu thụ hành động vẫn ra mắt. 

Ví dụ:

 • Lan has washed the xế hộp for 1 hour. (Lan vẫn cọ xe pháo được một giờ đồng hồ.)

=>> The xế hộp has been washes by Lan for 1 hour.

 • My mother has cleaned my room. (Mẹ tôi vẫn dọn dẹp chống tôi.)

=>> My room has been cleaned by my mother.

Nếu chủ thể (S) vô dạng tiêu cực ko được xác định và ko đóng góp nhân tố cần thiết như: someone, we, they, he, something, everybody, anything,... thì hoàn toàn có thể lược quăng quật. 

Ví dụ:

 • Someone has taken my backpack. (Ai này đã lấy cái túi balo của tôi.)

=>> My backpack has been taken

 • We have fed the feral mèo. (Chúng tôi vẫn mang đến con cái mèo phí phạm ăn.)

=>> The feral mèo has been fed

Tuy nhiên, nếu công ty là No one hoặc nothing thì câu tiêu cực sẽ tiến hành dùng ở dạng phủ ấn định.

Cấu trúc: 

Khẳng định: O + have/has + been + V (PIII) + (by S)

Phủ định: O + have/has not + been + V (PIII) + (by S)

Nghi vấn: Have/Has + O + been + V (PIII) + (by S)?

Ví dụ:

 • Lan has cleaned the house (Lan vẫn dọn dẹp nhà)

=>> The house has been cleaned by Lan.

 • No one has done their homework since last week. (Không ai thực hiện bài bác luyện kể từ tuần trước đó.)

=>> Their homework hasn’t been done since last week.

null

Câu tiêu cực thì thời điểm hiện tại trả thành

Xem thêm:

 • 179+ BÀI TẬP CÂU BỊ ĐỘNG (CÓ ĐÁP ÁN) HAY VÀ MỚI NHẤT
 • TỔNG HỢP KIẾN THỨC CHI TIẾT VỀ CÂU BỊ ĐỘNG ĐẶC BIỆT TRONG TIẾNG ANH

2. Bài luyện về câu tiêu cực thì thời điểm hiện tại trả thành

2.1 Bài tập

Bài luyện 1: Chia dạng đích thị của động kể từ vô ngoặc

1. This 6-word poem __________ (write) by Linh.

2. The sausage __________ (eat) by my mèo.

3. Many ornamental plants __________ (pluck) in my garden.

4. __________(vehicle/repair) yet?

5. Peter's __________(not/break) glass.

6. Recent __________(deliver) package.

7. Linh __________ (not/invite) to tát my birthday buổi tiệc ngọt.

8. A lot of people __________(help) by my mother.

9. __________(lesson/do) yet? The deadline is coming.

10. He __________(already/interviewed) for the position of homeroom teacher.

11. How __________ (plan/make)?

12. How many __________ (play) sports are there in the competition?

13. This teddy bear __________(fix) in Lan's cửa hàng.

14. The contract between them __________(just/sign).

15. Movie ticket __________ (not buy).

16. How many _______ (speak) languages ​​are there in the world?

17. Linh's bag __________ (steal) by the thief.

18. __________(the presents/give) for you?

19. These reports __________(type) for 5 hours.

20. The thief __________(not catch) by the police.

Bài luyện 2: Chuyển những câu sau lịch sự dạng ngôi nhà động

1. The flowers in the garden have been watered.

2. That report has not been completed on time.

3. A new fried chicken cửa hàng has been opened by Linh.

4. How many novels have been read by you?

5. A new trailer for the movie "The Godfather" has been released by Tran Thanh.

6. This issue has not been agreed upon.

7. What questions have students been asked by the teacher?

8. Linh's house has been burned down by thieves.

9. Lan's dress has been found by her.

10. How many movies have been seen by him?

Bài luyện 3: Chuyển những câu sau lịch sự dạng bị động

1. Lan has washed her new xế hộp.

2. Why have classmates insult Lan ví much?

3. I have completed all my homework.

4. My dad hasn't watered the plants in a long time.

5. A thief has stolen all my family's savings.

6. Everyone has not turned off the air conditioner in the meeting room.

7. My manager has sold out of jewelry.

8. How many has she collected the stamps?

Xem thêm: khủng hoảng kinh tế 1929 đến 1933

9. My sister has broken my favorite flower vase.

10. My mom has just lost her keys.

Bài luyện 4: Chia dạng đích thị của động kể từ vô ngoặc

1. HR __________(invite) my boyfriend to tát the interview.

2. I __________ (never/watched) the movie "The Godfather" before.

3. No one __________(rents) an apartment in Vinhomes Riverside.

4. __________(he/phone) mom yet?

5. How many cakes __________ (you/make)?

Bài luyện 5: Viết lại câu tuy nhiên nghĩa ko đổi

1. My mother has bought this bouquet of roses at Joie's.

=> This bouquet of roses ………………………………………..

2. Our report has not been completed on time.

=> We ………………………………………………………………..

3. My homework has not been done yet, tomorrow the teacher will kiểm tra it.

=> I …………………………………………………………………

4. She has never seen a Marvel movie before.

=> A Marvel movie …………………………………………………

5. The employee has signed the contract.

=> The contract …………………

ĐĂNG KÝ NGAY:

 • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

null

Bài luyện về câu tiêu cực thì thời điểm hiện tại trả thành

2.2 Đáp án

Bài luyện 1:

1. has been written

2. has been eaten

3. have been plucked

4. Has the vehicle been repaired?

5. has not been broken

6. has been delivered

7. have not been invited

8. have been helped

9. Has the lesson done

10. has already been interviewed

11. has the plan been made

12. have been played

13. has been fixed

14. has just been signed

15. has not been bought

16. have been spoken

17. has been stolen

18. Have the presents been given

19. have been typed

20. has not been caught

Bài luyện 2: 

1. I have watered the flowers in the garden

2. My brother has not completed that report on time

3. Linh has opened a new fried chicken shop

4. How many novels have I read?

5. Tran Thanh has released a new trailer for the movie "The Godfather"

6. I have not agreed upon this issue

7. What questions have the teacher asked students?

8. The thieves have burned down Linh's house

9. Lan has found her dress

10. How many movies has he seen?

Bài luyện 3:

1. Lan’s new xế hộp has been washed

2. Why has Lan been insulted ví much?

3. All my homework has been completed

4. The plants has not been watered in a long time

5. All my family’s savings have been stolen by a thief

6. The air conditioner in the meeting room has not been turned off

7. Jewelry has been sold out of by my manager

8. How many have the stamps been collected?

9. My favorite flower vase has been broken

10. My mother’s key has been lost

Bài luyện 4:

1. has invited

2. have never watched

3. has rent

4. Has he phoned

5. have you made

Bài luyện 5: 

1. This bouquet of roses has been bought by my mother at Joie’s

2. We has not completed our report on time

3. I have not done my homework yet, tomorrow the teacher will kiểm tra it.

Xem thêm: tâm đường tròn nội tiếp

4. A Marvel movie has never not been seen before

5. The contract has been signed by the employee

Phía bên trên là toàn cỗ về câu tiêu cực thì thời điểm hiện tại trả thành và bài bác luyện nhằm chúng ta xem thêm. Hy vọng sẽ hỗ trợ ích mang đến chúng ta vô quy trình tự động học tập và nâng lên trình độ chuyên môn giờ đồng hồ Anh của tôi thường ngày nhé.