benzen có làm mất màu dung dịch brom không

hint-header

Cập nhật ngày: 11-11-2022

Bạn đang xem: benzen có làm mất màu dung dịch brom không


Chia sẻ bởi: Hoàng Đức Hiệp


Chất với năng lực làm mất đi color hỗn hợp brom ở ĐK thông thường là

Chủ đề liên quan

Công thức chung của ancol no, đơn chức mạch hở là

Công thức của methanol là

Oxi hóa ancol etylic (C2H5OH) vì như thế CuO ( to ) chiếm được hợp ý hóa học

Hình ảnh hưởng trọn của tập thể nhóm –OH cho tới gốc C6H5 – vô phân tử phenol thể hiện tại qua loa phản xạ thân thích phenol với

Số group –OH vô một phân tử glixerol là

Andehit axetic không phản xạ được với

Chất nhập cuộc phản xạ tráng bạc là

Số đồng phân ancol ứng với CTPT C3H8O là

Axit axetic (CH3COOH) không phản xạ với

Cho những hóa học sau: CH3CHO, C2H5 OH, CH3COOH, HCOOH. Chất với nhiệt độ phỏng sôi tối đa là

Cho 0,1 mol axetilen tính năng với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư chiếm được m gam kết tủa. Giá trị m là

Khi triển khai phản xạ thế clo vô 2-metylbutan thì chiếm được tối phần đông thành phầm monoclo là

Chọn tuyên bố đúng

A

Hidrocacbon thơm tho là những hidrocacbon vô phân tử với có một vòng benzen.

B

Hidrocacbon thơm tho với mùi hương thơm tho, ko tan nội địa và nhẹ nhõm rộng lớn nước.

C

Ankylbenzen dễ dàng nhập cuộc phản xạ thế vẹn toàn tử H của vòng benzen rộng lớn benzen.

D

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 19

Benzen và ankylbenzen làm mất đi color hỗn hợp kali pemanganat ở ĐK thông thường.

Toluen tính năng với Br2 khi đun rét theo đòi tỉ trọng mol 1:1, chiếm được hóa học cơ học X. Tên của X là

Phản ứng nào là không đưa đến andehit axetic ?

A

Cho axetilen tính năng với nước.

B

Oxi hóa ko trọn vẹn etilen.

C

Oxi hóa ko trọn vẹn ancol etylic.

D

Oxi hóa ko trọn vẹn ancol metylic.

Trong nọc độc của ong với chứa chấp axit fomic. Khi bị ong nhóm nhằm rời nhức, rời sưng, người tớ thông thường bôi thẳng vô địa điểm bị nhóm vì như thế

Cho 9,4 gam phenol tính năng với Na vừa vặn đầy đủ chiếm được V lit khí H2 đktc. Giá trị V là

Ancol và phenol đều tính năng được với

Chọn phương án đúng

A

Ancol nhiều chức hòa tan Cu(OH)2 tạo ra hỗn hợp xanh lơ lam.

B

Khi lão hóa ancol đơn chức luôn luôn chiếm được andehit.

C

Phenol tính năng với hỗn hợp Br2 tạo kết tủa Trắng.

Xem thêm: hiến chương được xem là văn kiện quan trọng nhất của tổ chức liên hợp quốc vì

D

Đun rét methanol vô H2SO4 đặc thu được một anken.

Andehit axetic thể hiện tại tính lão hóa Lúc tính năng với