bài tập toán lớp 1 kì 2

Bài tập luyện Toán lớp 1 học tập kỳ 2

Các dạng toán điển hình nổi bật trong những đề đánh giá học tập kì 2 môn Toán lớp 1 tự lực lượng thầy thầy giáo của VnDoc biên soạn bao hàm 6 dạng bài bác tập luyện Toán lớp 1 học tập kỳ 2 hoặc bắt gặp nhất kèm cặp đáp án nhập đề đánh giá cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán. Hi vọng tư liệu này canh ty những em học viên lớp 1 tự động ôn luyện và áp dụng những kỹ năng và kiến thức tiếp tục học tập nhập việc giải bài bác tập luyện toán. Chúc những em học tập chất lượng.

Bạn đang xem: bài tập toán lớp 1 kì 2

A. Các dạng toán điển hình nổi bật nhập đề thi đua học tập kì 2

1. Dạng 1: Thực hiện tại quy tắc tính

Ở dạng Toán này, những em học viên sẽ tiến hành ôn tập luyện những cơ hội nằm trong, trừ những số sở hữu nhì chữ số; hoặc những quy tắc tính nằm trong, trừ sở hữu đơn vị chức năng đo là xăng-ti-mét.

Bài 1: Đặt rồi tính:

a, 32 + 7b, 58 - 4c, 77 - 3d, 14 + 5

Bài 2: Tính:

a, 45 + 34   b, 56 - 20c, 18 + 71             d, 74 - 3
e, 3 + 63f, 99 - 48g, 54 + 45h, 65 - 23

Bài 3: Tính:

a, 30cm + 4cmb, 18cm - 8cmc, 25cm + 14cm 
d, 48cm + 21cme, 74cm - 4cmf, 53cm + 3cm

2. Dạng 2: Điền vết phù hợp nhập điểm chấm

Ở dạng Toán này, những em học viên sẽ tiến hành ôn tập luyện cơ hội đối chiếu những số sở hữu nhì chữ số, đối chiếu những số sở hữu nhì chữ số kèm cặp đơn vị chức năng đo hoặc những vấn đề tương quan cho tới điền vết "+" hoặc "-" nhằm quy tắc tính đạt được sản phẩm chính.

Bài 4: Điền vết <, >, = phù hợp nhập điểm chấm:

a, 25 + 0 … 45 - 12      b, 12 + 23 … 89 - 34
c, 19 - 4 … 25d, 30 + 40 … 60 + 10
e, 40 + 15 … 58 f, 42 + 5 … 58 - 8
g, 75 … 23 + 34 h, đôi mươi + 35 … 56

Bài 5: Điền vết +, - phù hợp nhập điểm chấm:

a, 63 … 35 = 98  b, 31 … 46 = 77
c, 87 … 24 = 63d, 79 … 27 = 52
e, 16 … 33 = 49f, 50 … đôi mươi = 30

Bài 6: Điền vết <, >, = phù hợp nhập chố chấm:

a, 27cm - 21cm … 8cmb, 41cm + 8cm … 45cm
c, 34cm + 52cm … 52cm + 34cmd, 13cm + 43cm … 42cm + 13cm

3. Dạng 3: Điền số phù hợp nhập điểm chấm

Ở dạng Toán này, những em học viên sẽ tiến hành ôn tập luyện về định nghĩa "số ngay tắp lự trước", "số ngay tắp lự sau", tách những số sở hữu nhì chữ số, hoặc dò la số điền nhập điểm chấm phù hợp nhập một sản phẩm sở hữu quy tắc này cơ.

Bài 7: Điền số phù hợp nhập điểm chấm:

a, Số ngay tắp lự sau của 23 là số …b, Số ngay tắp lự sau của 84 là số …
c, Số ngay tắp lự trước của 79 là số …d, Số ngay tắp lự trước của 99 là số …
e, Số 72 bao gồm … chục và … đơn vịf, Số 63 bao gồm … chục và … đơn vị

Bài 8: Điền số phù hợp nhập điểm chấm:

a, 60, …, …, …, 64

b, 23, …, …, …, 27

c, 54, …, …, …, 58

4. Dạng 4: Sắp xếp những số theo dõi loại tự

Ở dạng Toán này, những em học viên sẽ tiến hành ôn tập luyện về đối chiếu những số sở hữu nhì chữ số, thông qua đó bố trí kể từ trái ngược qua chuyện cần những số loại trật tự kể từ bé xíu cho tới rộng lớn hoặc theo dõi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé xíu.

Bài 9: Viết những số sau đây theo dõi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé:

a, 62, 81, 38, 73b, 75, 58, 92, 87

Bài 10: Viết những số sau đây theo dõi trật tự kể từ bé xíu cho tới lớn:

a, 47, 39, 41, 29b, 96, 24, 87, 78

5. Dạng 5: Bài toán sở hữu lời nói văn

Dạng Bài toán sở hữu lời nói văn này là 1 trong những dạng toán nâng lên, những em học viên tiếp tục suy đoán dựa vào đề bài bác và dùng phù hợp những quy tắc tính nằm trong và trừ những số sở hữu nhì chữ số nhằm giải vấn đề.

Bài 11: Lớp em sở hữu 24 học viên nữa, 23 học viên phái nam. Hỏi lớp em sở hữu toàn bộ từng nào học tập sinh?

Bài 12: Một sợi dây rất dài 25cm. Hà hạn chế cút 5cm. Hỏi sợi chão còn sót lại lâu năm bao nhiêu xăng - ti -mét?

Bài 13: Một cửa hàng sở hữu 95 quyển vở, cửa hàng tiếp tục chào bán 40 quyển vở. Hỏi cửa hàng còn sót lại từng nào quyển vở?

Bài 14: Cha của An rộng lớn An 30 tuổi tác. tường rằng trong năm này phụ vương của An 38 tuổi tác. Hỏi An từng nào tuổi?

Bài 15: Lớp 1A sở hữu 36 các bạn học viên nhập cơ sở hữu 12 các bạn học viên phái nữ. Hỏi lớp 1A sở hữu từng nào học viên nam?

6. Dạng 6: Bài toán kiểm đếm hình

Ở dạng Toán này, những em học viên tiếp tục ôn tập luyện được cơ hội kiểm đếm những đoạn trực tiếp, những hình tam giác, hình vuông vắn, hình chữ nhật, những hình tam giác ghép, hình vuông vắn ghép,....

Bài 16: Mỗi hình vẽ sau đây sở hữu từng nào đoạn thẳng?

Bài 17: Cho hình vẽ bên dưới đây:

Các dạng toán thông thường bắt gặp nhập đề thi đua học tập kì 2 lớp 1 hình ảnh số 4

Điền số phù hợp nhập điểm chấm:

a, Hình vẽ bên trên sở hữu … hình tam giác

b, Hình vẽ bên trên sở hữu … hình vuông

c, Hình vẽ bên trên sở hữu … hình tròn

Bài 18: Cho hình vẽ bên dưới đây:

Các dạng toán thông thường bắt gặp nhập đề thi đua học tập kì 2 lớp 1 hình ảnh số 5

Điền số phù hợp nhập điểm chấm:

Hình vẽ bên trên sở hữu … hình tam giác, … hình vuông

Bài 19: Cho hình vẽ bên dưới đây:

Các dạng toán thông thường bắt gặp nhập đề thi đua học tập kì 2 lớp 1 hình ảnh số 6

Điền số phù hợp nhập điểm chấm:

Hình vẽ bên trên sở hữu … hình tam giác, … hình tròn trụ, … hình vuông

Bài 20: Cho hình vẽ bên dưới đây:

Các dạng toán thông thường bắt gặp nhập đề thi đua học tập kì 2 lớp 1 hình ảnh số 7

Hình vẽ bên trên sở hữu … hình chữ nhật, … hình tam giác

B. Đề thi đua demo học tập kì 2 lớp 1

1. Đề thi đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều

Ma trận Đề thi đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Cộng

1

Số học

Số câu

04

02

02

08

Câu số

1, 2, 3, 4

6, 7

9, 10

2

Hình học tập và đo lường

Số câu

01

01

02

Câu số

5

8

TS câu

05

03

02

10

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Trường Tiểu Học ……………

Lớp: 1 ...

Họ và tên:.............................

KIỂM TRA HỌC KÌ II
LỚP 1 - NĂM HỌC: ......
Môn: TOÁN

Thời gian: 40 phút

Câu 1: Khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1-1đ)

a) Số bao gồm 7 chục và 8 đơn vị chức năng được ghi chép là:

A. 87

B. 67

C. 78

b) Số này lớn số 1 trong những số bên dưới đây?

A. 89

B. 98

C. 90

Câu 2: Khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1- 1đ)

a) Số ngay tắp lự trước của 89 là:

A. 90

B. 87

C. 88

b) Điền số mến hợp: 17 -……..= 10

A. 8

B. 7

C. 17

Câu 3: Viết nhập điểm chấm: (M1- 1đ)

55: …………………… Sáu mươi tư:……………………

70:…………………… Ba mươi ba:………………….....

Câu 4: Đặt tính rồi tính (M2- 1đ)

a) 51 + 17 b) 31+ 7

c) 89 – 32 d) 76 - 5

Câu 5: >, <, = (M1-1đ)

41 + 26 …………67

52 + đôi mươi …………74

36…………….78 - 36

20 …………….58 - 48

Câu 6: Tính (M2- 1đ)

a) 87cm - 35cm + đôi mươi centimet = ………………..

b) 50 centimet + 27cm – 6 centimet = ……………..

Câu 7: Cho những số sau: 58, 37, 69, 72, 80 (M2 -1đ)

a) Sắp xếp những số theo dõi trật tự kể từ bé xíu cho tới lớn:………………………………….

b) Các số to hơn 58 là: ………………………………………………………

c) Số lớn số 1 là: ……………………………………………………………..

Câu 8: (M1-1đ)

Hình vẽ mặt mày có:

………….hình tam giác

…………..hình vuông

…………..hình tròn

Toán lớp 1 kì 2 Cánh Diều

Câu 9. Số (M3-1đ)

Toán lớp 1 kì 2 Cánh Diều Câu 9

Câu 10. Đức sở hữu 78 viên bi, Đức cho mình 34 viên bi. Hỏi Đức còn sót lại từng nào viên bi? (M3-1đ)

Phép tính:..............................................................

Trả lời:....................................................................

Đáp án đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Câu 1: Khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1-1đ)

a) Số bao gồm 7 chục và 8 đơn vị chức năng được ghi chép là:

C. 78

b) Số này lớn số 1 trong những số bên dưới đây?

B. 98

Câu 2: Khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1- 1đ)

a) Số ngay tắp lự trước của 89 là:

C. 88

b) Điền số mến hợp: 17 -……..= 10

B. 7

Câu 3: Viết nhập điểm chấm: (M1- 1đ)

55: năm mươi lăm Sáu mươi tư: 64

70: bảy mươi Ba mươi ba: 53

Câu 4: Đặt tính rồi tính (M2- 1đ)

a) 51 + 17 = 67

b) 31+ 7 = 38

c) 89 – 32 = 57

d) 76 - 5 = 71

Câu 5: >, <, = (M1-1đ)

41 + 26 = 67

52 + đôi mươi < 74

36 < 78 - 36

20 > 58 - 48

Câu 6: Tính (M2- 1đ)

a) 87cm - 35cm + đôi mươi centimet = 72cm

b)50 centimet + 27 centimet – 6cm = 71 cm

Câu 7. Cho những số sau: 58, 37, 69, 72, 80 (M2 -1đ)

a) Sắp xếp những số theo dõi trật tự kể từ bé xíu cho tới lớn:37, 58, 69, 72, 80

b) Các số to hơn 58 là: 69, 72, 80

c) Số lớn số 1 là: 80

Câu 8: (M1-1đ) Hình vẽ mặt mày có: 5 hình tam giác 2 hình vuông vắn 4 hình tròn

Câu 9. Số ( M3-1đ)

Đáp án câu 9

Câu 10. Đức sở hữu 78 viên bi, Đức cho mình 34 viên bi. Hỏi Đức còn sót lại từng nào viên bi? (M3-1đ)

- Phép tính: 78 – 34 = 44

- Trả lời: Đức còn sót lại 44 viên bi.

Xem chi tiết:

 • Đề thi đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều - Đề 1
 • Đề thi đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều - Đề 2
 • Đề thi đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều - Đề 3
 • Đề thi đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều - Đề 4
 • Bộ 06 đề thi đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều

2. Đề thi đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách liên kết tri thức

Ma trận Đề thi đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2

TT

Mạch KT, KN

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học: Đọc, ghi chép, đối chiếu những số nhập phạm vi 100; phân biệt số chẵn, lẻ; triển khai những phéo tính nằm trong trừ nhập phạm vi 100; số ngay tắp lự trước, số ngay tắp lự sau, ghi chép quy tắc tính nhập vấn đề giải.

Số câu

4

2

1

1

8

Số điểm

4

2

1

1

8

Câu số

1,3,4,5

6,7

9

10

2

Hình học tập, đo lường: Nhận biết những hình và khối, biết coi đồng hồ thời trang, đo phỏng lâu năm, coi thời hạn giờ lịch.

Số câu

1

1

2

Số điểm

1

1

2

Câu số

2

8

TS câu

5

4

1

10

Đề thi đua Toán học tập kì 2 lớp 1

Họ và tên:………………….Số báo danh:………

Lớp: 1………. Trường Tiểu học tập.........

Giám thị 1:…………..Giám thị 2:………………

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKI

NĂM HỌC ........

Ngày kiểm tra:……./……./ .....

Môn: Toán

Thời gian: 35 phút

Điểm

Nhận xét

Giám khảo 1:

Giám khảo 2:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm trước đáp án chính từng bài bác tập luyện bên dưới đây:

Câu 1. a. (M1) (0.5đ) Số 15 phát âm là:

A. Mười lăm

B. Mười năm

C. Năm mươi

D. Mươi năm

b. (M1) (0.5đ) Số “sáu mươi tư”được ghi chép là:

Câu 2. a. (M1) (0.5đ) Đồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ?

Đề thi đua Toán học tập kì 2 lớp 1

A. 12 giờ

C. 2 giờ

B. 1 giờ

D. 3 giờ

b. (M1) (0.5đ) Hình mặt mày sở hữu....... hình vuông?

Đề thi đua Toán học tập kì 2 lớp 1

Câu 3. Cho sản phẩm số: 23, 56, 65, 32

a. (M1) (0.5đ) Số này rộng lớn nhất?

b. (M1) (0.5đ) Số này bé xíu nhất?

Câu 4. a. (M1) (0.5đ) Kết trái ngược của quy tắc tính 65 – 3 là:

b. (M1) (0.5đ) Kết trái ngược của quy tắc tính 46 + 12 là:

Câu 5. Số cần thiết điền nhập điểm chấm là:

a. (M1) (0.5đ) Trong những số 14, 25, 39, 67 số này là số chẵn?

b. (M1) (0.5đ) Cho sản phẩm số 5, 10, 15, đôi mươi, ......, 30, 35, 40. Số cần thiết điền nhập điểm chấm là:

Câu 6. a. (M2) (0.5đ) Dãy số này tại đây xếp theo dõi trật tự kể từ bé xíu cho tới lớn?

A. 23, 12, 15, 45

B. 12, 15, 23, 45

C. 45, 12, 23, 15

D. 15, 12, 23, 45

b. (M2) Số bé xíu nhất sở hữu nhì chữ số tương đương nhau là:

Câu 7. (M2) (1đ) Lan hái 15 cành hoa. Mai hái 10 cành hoa. Hỏi cả nhì các bạn hái được từng nào cành hoa ?

Câu 8. (M2) (1đ) Hôm ni là loại nhì ngày 10 mon 5. Vậy ngày 13 mon 5 là loại mấy?

A. Thứ ba

B. Thứ tư

C. Thứ năm

C. Thứ sáu

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 9. (M2) (1đ)

23 – 11

55 + 20

33 + 6

73 – 3

……….

……….

……….

……….

……….

Xem thêm: cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

Câu 10. (M3) (1đ) Đàn gà sở hữu 86 con cái, nhập cơ sở hữu 5 chục con cái tiếp tục nhập chuồng. Hỏi còn sót lại từng nào kê ko nhập chuồng?

Đề thi đua HK2 lớp 1

Đáp án Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm trước đáp án chính từng bài bác tập luyện bên dưới đây:

Câu 1.a. (M1) (0.5đ) Số 15 phát âm là:

B. Mười năm

b. (M1) (0.5đ) Số “sáu mươi tư” được ghi chép là:

C. 64

Câu 2. a. (M1) (0.5đ) Đồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ?

D. 3 giờ

b. (M1) (0.5đ) Hình mặt mày sở hữu....... hình vuông?

C. 5

Câu 3. Cho sản phẩm số: 23, 56, 65, 32

a. (M1) (0.5đ) Số này rộng lớn nhất?

C. 65

b. (M1) (0.5đ) Số này bé xíu nhất?

A. 23

Câu 4. a. (M1) (0.5đ) Kết trái ngược của quy tắc tính 65 – 3 là:

C. 62

b. (M1) (0.5đ) Kết trái ngược của quy tắc tính 46 + 12 là:

B. 57

Câu 5. Số cần thiết điền nhập điểm chấm là:

(M1) (0.5đ) Trong những số 14, 25, 39, 67 số này là số chẵn?

A. 14

b. (M1) (0.5đ) Cho sản phẩm số 5, 10, 15, đôi mươi, ......, 30, 35, 40. Số cần thiết điền nhập điểm chấm là:

D. 25

Câu 6.a. (M2) (0.5đ) Dãy số này tại đây xếp theo dõi trật tự kể từ bé xíu cho tới lớn?

B. 12,15, 23, 45

b. (M2) Số bé xíu nhất sở hữu nhì chữ số tương đương nhau là:

B. 11

Câu 7. (M2) (1đ) Lan hái 15 cành hoa. Mai hái 10 cành hoa. Hỏi cả nhì các bạn hái được từng nào bông hoa?

B. 25

Câu 8. (M2) (1đ) Hôm ni là loại nhì ngày 10 mon 5. Vậy ngày 12 mon 5 là loại mấy?

B. Thứ tư

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 9. (M2) (1đ)

Đề thi đua Toán lớp 1 HK2

Câu 10. (M3) (1đ) Đàn gà sở hữu 86 con cái, nhập cơ sở hữu 5 chục con cái tiếp tục nhập chuồng. Hỏi còn sót lại từng nào kê ko nhập chuồng?

86

-

50

=

36

 • Đề thi đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 Kết nối học thức - Đề 1
 • Đề thi đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 Kết nối học thức - Đề 2
 • Đề thi đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 Kết nối học thức - Đề 3
 • Đề thi đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 Kết nối học thức - Đề 4
 • Bộ đề thi đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Kết nối học thức theo dõi Thông tư 27

3. Đề thi đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

TRƯỜNG TIỂU HỌC ………………..

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM NĂM HỌC .......
MÔN TOÁN - LỚP 1

Đơn vị tính: Điểm

Cấu trúc

Nội dung

Nội dung từng câu
theo nấc độ

Câu số

Trắc nghiệm

Tự luận

Tỉ lệ điểm theo dõi ND

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Số và những quy tắc tính nằm trong, trừ ko ghi nhớ nhập phạm vi 100
(khoảng 6 điểm)

1

0.5

2

2

0.5

6

Số tự động nhiên

Cấu tạo ra số

I.1

0.5

0.5

Xếp số theo dõi trật tự theo dõi trật tự kể từ bé xíu cho tới rộng lớn, kể từ rộng lớn cho tới bé

I.2

0.5

0.5

Số ngay tắp lự trước, số ngay tắp lự sau Hoặc số lớn số 1, số bé xíu nhất

I.3

0.5

0.5

Đặt tính rồi tính

II.1a

1

1

Tính nhẩm

II.1b

1

1

So sánh những số

II.1c

1

1

Tách gộp số

II.2

1

1

Điền số mến hợp

II.5

0.5

0.5

Yếu tố hình học tập (khoảng 2 điểm)

0.5

1

0.5

2

Hình tam giác, hình vuông vắn, hình tròn trụ, hình vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương

Đếm hình

I.6

0.5

0.5

II.3a

1

1

Đo đoạn thẳng

II.3b

0.5

0.5

Giải toán sở hữu lời nói văn
(khoảng 1 điểm)

1

1

Số học

Viết quy tắc tính rồi phát biểu câu trả lời

II.4

1

1

Yếu tố đo đại lượng, thời hạn
(khoảng 1 điểm)

1

1

Thời gian

Tuần lễ, những ngày nhập tuần

I.4

0.5

0.5

Viết, vẽ kim giờ bên trên đồng hồ

I.5

0.5

0.5

TỔNG CỘNG ĐIỂM CÁC CÂU

2

1

3

2

2

10

Ma trận tỷ trọng điểm

Tỉ lệ điểm theo dõi cường độ nhận thức

Nhận biết

5

50%

Thông hiểu

3

30%

Vận dụng

2

20%

Tỉ lệ điểm trắc nghiệm/tự luận

Trắc nghiệm

3

(3đ)

Tự luận

7

(7đ)

TRƯỜNG TIỂU HỌC

HỌ TÊN: ……………………

LỚP: 1….

SỐ THỨ TỰ

…..

KTĐK CUỐI HỌC KÌ II ........

MÔN TOÁN - LỚP 1

Thời gian: 35 phút (Ngày …/ 5 /..........)

GIÁM THỊ 1

GIÁM THỊ 2

ĐIỂM

NHẬN XÉT

………………….…………………………..

……………………….………………………

GIÁM KHẢO 1

GIÁM KHẢO 2

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM

Khoanh nhập vần âm trước ý vấn đáp chính.

Câu 1: Số 36 gồm:

A. 3 chục và 6 đơn vị

B. 36 chục

C. 6 chục và 3 đơn vị

Câu 2: Các số 79, 81, 18 được ghi chép theo dõi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé xíu là:

A. 79,18, 81

B. 81, 79, 18

C. 18, 79, 81

Câu 3: Số lớn số 1 sở hữu 2 chữ số là:

A. 90

B. 10

C. 99

Câu 4: Đọc là tờ lịch ngày thời điểm hôm nay.

Đề thi đua học tập kì 2 lớp 1

A. Thứ sáu, ngày 11

B. Thứ tía, ngày 11

C. Thứ tư, ngày 11

Câu 5: Trong hình mặt mày sở hữu từng nào khối lập phương?

Đề thi đua học tập kì 2 lớp 1

Câu 6: Điền nhập điểm trống:

Đề thi đua học tập kì 2 lớp 1

PHẦN B. TỰ LUẬN

Bài 1:

a. Đặt tính rồi tính:

35 + 24

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

76- 46

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

b. Tính nhẩm

30 + 30 = ……

70 – 40 – 10 =…….

c. Điền >, <, =

Bài 2: Điền số phù hợp nhập sơ đồ:

Đề thi đua học tập kì 2 lớp 1

Bài 3:

a. Hình vẽ mặt mày có:

…… hình vuông

.…… hình tam giác

Đề thi đua học tập kì 2 lớp 1

a. Băng giấy má lâu năm từng nào cm?

Đề thi đua học tập kì 2 lớp 1

Bài 4: Viết quy tắc tính rồi phát biểu câu trả lời:

Bạn Trang hái được 10 cành hoa, các bạn Minh hái được 5 cành hoa. Hỏi cả nhì các bạn hái được từng nào bông hoa?

Phép tính: ………………………………………………………………………...

Trả lời: …………………………………………………………………………...

Bài 5: Điền số phù hợp nhập điểm trống:

Số ……… là số ngay tắp lự sau của 50 và ngay tắp lự trước của 52.

Đáp án đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1:

Phần I: (3 điểm) Học sinh khoanh chính đạt điểm:

Câu 1: A ( 0.5điểm)

Câu 2: B (0.5 điểm)

Câu 3: A (0.5 điểm)

Câu 4: A (0.5 điểm)

Câu 5: C (0.5 điểm)

Câu 6: 9 giờ (0.5 điểm)

- Học sinh khoanh 2 đáp án trở lên/1 câu: 0 điểm

Phần II: (7 điểm)

Bài 1: (3đ)

a) Đặt tính rồi tính

35 + 24 = 79

76 – 46 = 30

- Học sinh triển khai chính sản phẩm 2 quy tắc tính đạt một điểm.

b) Tính nhẩm

Học sinh thực hiện chính từng bài bác đạt 0.5điểm

30 + 40 = 70

70 - 40 – 10 = 20

c) Điền vết >,<,=

Học sinh điền chính sản phẩm từng bài bác đạt 0.5 điểm

34 < 43

40 + 30 > 60

Bài 2: 1 điểm

Điền số phù hợp nhập sơ đồ:

Đề thi đua học tập kì 2 lớp 1

Bài 3:

a. Hình vẽ mặt mày có:

 • 1 hình vuông vắn (0.5 điểm)
 • 5 hình tam giác (0.5 điểm)

b. Băng giấy má lâu năm 8 centimet (0.5 điểm)

Bài 4:

Phép tính: 10 + 5 = 15 (0.5 điểm)

Trả lời: Cả nhì các bạn hái được 15 cành hoa (0.5 điểm)

Bài 5: (0.5 điểm)

Xem thêm: dịch vụ lưu trữ đám mây của microsoft là gì

Số 51 là số ngay tắp lự trước của 52 và ngay tắp lự sau của 50.

 • Đề thi đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng sủa tạo
 • Bộ 04 đề thi đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng sủa tạo

C. Đề thi đua học tập kì 2 lớp 1 Tải nhiều

 • 1000 Đề thi đua học tập kì 2 lớp 1 Tải nhiều
 • 29 đề thi đua học tập kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt
 • 44 đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán
 • 88 đề thi đua cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1
 • 52 Đề thi đua học tập kì 2 lớp 1 theo dõi Thông tư 27
 • 8 Đề thi đua học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 1

Tất cả Đề thi đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 đều là tư liệu hữu ích được design theo dõi lịch trình học tập toán lớp 1 học tập kỳ 2 theo dõi quy lăm le của cục giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra biên soạn 03 nấc theo dõi Thông tư 27. Các nhà giáo và bố mẹ rất có thể xem thêm, mang lại học viên ôn tập luyện tương thích.

Ngoài những dạng toán điển hình nổi bật trong những đề thi đua cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1 bên trên, những em học viên lớp 1 còn rất có thể xem thêm thêm đề thi đua học tập kì 2 lớp 1 tuy nhiên VnDoc.com tiếp tục thuế tầm và tinh lọc. Hy vọng với những tư liệu này, những em học viên tiếp tục học tập chất lượng môn Toán lớp 1 và Tiếng Việt lớp 1 rộng lớn.