bài tập đọc lớp 5

VnDoc.com Học luyện Lớp 5

Chuyên mục Tập hiểu lớp 5 theo dõi sát những bài học kinh nghiệm nhập lịch trình học tập, hùn những em ôn luyện, nắm rõ kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản của lịch trình Tiếng Việt lớp 5 với thật nhiều bài bác luyện và đề ganh đua vừa đủ đáp án nhằm những em tự động học tập chất lượng Tiếng Việt 5, biên soạn bài bác 5 sát bên Toán 5 và Tiếng Anh lớp 5.

Bạn đang xem: bài tập đọc lớp 5

 • Tập hiểu lớp 5 học tập kì 1
  • Tuần 2: VN - Tổ Quốc em
  • Tuần 3: VN - Tổ Quốc em
  • Tuần 4: VN - Tổ Quốc em
  • Tuần 5: Cánh chim hòa bình
  • Tuần 6: Cánh chim hòa bình
  • Tuần 7: Cánh chim hòa bình
  • Tuần 8: Con người với thiên nhiên
  • Tuần 9: Con người với thiên nhiên
  • Tuần 10: Con người với thiên nhiên
  • Tuần 11: Giữ lấy color xanh
  • Tuần 12: Giữ lấy color xanh
  • Tuần 13: Giữ lấy color xanh
  • Tuần 14: Giữ lấy color xanh
  • Tuần 15: Giữ lấy color xanh
  • Tuần 16: Giữ lấy color xanh
  • Tuần 17: Giữ lấy color xanh
  • Tuần 18: Ôn luyện cuối học tập kì 1
 • Tập hiểu lớp 5 luyện 2
  • Tuần 19: Người công dân
  • Tuần 20: Người công dân
  • Tuần 21: Người công dân
  • Tuần 22: Vì cuộc sống thường ngày thanh bình
  • Tuần 23: Vì cuộc sống thường ngày thanh bình
  • Tuần 24: Vì cuộc sống thường ngày thanh bình
  • Tuần 25: Nhớ nguồn
  • Tuần 26: Nhớ nguồn
  • Tuần 27: Nhớ nguồn
  • Tuần 28: Ôn luyện thân ái học tập kì 2
  • Tuần 29: Nam và nữ
  • Tuần 30: Nam và nữ
  • Tuần 31: Nam và nữ
  • Tuần 32: Những người sở hữu tương lai
  • Tuần 33: Những người sở hữu tương lai
  • Tuần 34: Những người sở hữu tương lai
  • Tuần 35: Ôn luyện học tập kì 2

Tập hiểu lớp 5 học tập kì 1

Tuần 2: VN - Tổ Quốc em

 • Tập hiểu lớp 5: Nghìn năm văn hiến
 • Tập hiểu lớp 5: Sắc color em yêu

Tuần 3: VN - Tổ Quốc em

 • Tập hiểu lớp 5: Lòng dân
 • Tập hiểu lớp 5: Lòng dân (tiếp theo)

Tuần 4: VN - Tổ Quốc em

 • Tập hiểu lớp 5: Những con cái sếu vì chưng giấy
 • Tập hiểu lớp 5: Bài ca về Trái đất

Tuần 5: Cánh chim hòa bình

 • Tập hiểu lớp 5: Một Chuyên Viên máy xúc
 • Tập hiểu lớp 5: Ê-mi-li, con

Tuần 6: Cánh chim hòa bình

 • Tập hiểu lớp 5: Sự sụp sụp đổ của cơ chế A-pác-thai
 • Tập hiểu lớp 5: Tác phẩm của Si-le và thương hiệu trừng trị xít

Tuần 7: Cánh chim hòa bình

 • Tập hiểu lớp 5: Những người chúng ta tốt
 • Tập hiểu lớp 5: Tiếng đàn ba-la-lai-ca bên trên sông Đà

Tuần 8: Con người với thiên nhiên

 • Tập hiểu lớp 5: Kì diệu rừng xanh
 • Tập hiểu lớp 5: Trước cổng trời

Tuần 9: Con người với thiên nhiên

 • Tập hiểu lớp 5: Cái gì quý nhất?
 • Tập hiểu lớp 5: Đất Cà Mau

Tuần 10: Con người với thiên nhiên

 • Ôn luyện thân ái học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 1 + 2
 • Ôn luyện thân ái học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 3 + 4
 • Ôn luyện thân ái học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 5 + 6
 • Ôn luyện thân ái học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 7
 • Ôn luyện thân ái học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 8

Tuần 11: Giữ lấy color xanh

 • Tập hiểu lớp 5: Chuyện một quần thể vườn nhỏ
 • Tập hiểu lớp 5: Tiếng vọng

Tuần 12: Giữ lấy color xanh

 • Tập hiểu lớp 5: Mùa thảo quả
 • Tập hiểu lớp 5: Hành trình của lũ ong

Tuần 13: Giữ lấy color xanh

 • Tập hiểu lớp 5: Người gác rừng tí hon
 • Tập hiểu lớp 5: Trồng rừng ngập mặn

Tuần 14: Giữ lấy color xanh

 • Tập hiểu lớp 5: Chuỗi ngọc lam
 • Tập hiểu lớp 5: Hạt gạo thôn ta

Tuần 15: Giữ lấy color xanh

 • Tập hiểu lớp 5: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
 • Tập hiểu lớp 5: Về căn nhà đang được xây

Tuần 16: Giữ lấy color xanh

 • Tập hiểu lớp 5: Thầy dung dịch như u hiền
 • Tập hiểu lớp 5: Thầy cúng chuồn viện

Tuần 17: Giữ lấy color xanh

 • Tập hiểu lớp 5: Ngu công xã Trịnh Tường
 • Tập hiểu lớp 5: Ca dao về làm việc sản xuất

Tuần 18: Ôn luyện cuối học tập kì 1

 • Ôn luyện cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 5: Tiết 1
 • Ôn luyện cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 5: Tiết 2
 • Ôn luyện cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 5: Tiết 3 + 4
 • Ôn luyện cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 5: Tiết 5 + 6
 • Ôn luyện cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 5: Tiết 7
 • Ôn luyện cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 5: Tiết 8

Tuần 19: Người công dân

 • Tập hiểu lớp 5: Người công số lượng dân sinh Một
 • Tập hiểu lớp 5: Người công số lượng dân sinh Một (tiếp theo)

Tuần 20: Người công dân

 • Tập hiểu lớp 5: Thái sư Trần Thủ Độ
 • Tập hiểu lớp 5: Người tài trợ đặc biệt quan trọng của Cách mạng

Tuần 21: Người công dân

 • Tập hiểu lớp 5: Trí dũng tuy vậy toàn
 • Tập hiểu lớp 5: Tiếng rao đêm

Tuần 22: Vì cuộc sống thường ngày thanh bình

 • Tập hiểu lớp 5: Lập thôn lưu giữ biển
 • Tập hiểu lớp 5: Cao Bằng

Tuần 23: Vì cuộc sống thường ngày thanh bình

 • Tập hiểu lớp 5: Phân xử tài tình
 • Tập hiểu lớp 5: Chú chuồn tuần

Tuần 24: Vì cuộc sống thường ngày thanh bình

 • Tập hiểu lớp 5: Luật tục xưa của những người Ê-đê
 • Tập hiểu lớp 5: Hộp thư mật

Tuần 25: Nhớ nguồn

 • Tập hiểu lớp 5: Phong cảnh đền rồng Hùng
 • Tập hiểu lớp 5: Cửa sông

Tuần 26: Nhớ nguồn

 • Tập hiểu lớp 5: Nghĩa thầy trò
 • Tập hiểu lớp 5: Hội thổi cơm trắng ganh đua ở Đồng Vân

Tuần 27: Nhớ nguồn

 • Tập hiểu lớp 5: Tranh thôn Hồ
 • Tập hiểu lớp 5: Đất nước

Tuần 28: Ôn luyện thân ái học tập kì 2

 • Ôn luyện thân ái học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 1 + 2
 • Ôn luyện thân ái học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 3
 • Ôn luyện thân ái học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 4
 • Ôn luyện thân ái học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 5 + 6
 • Ôn luyện thân ái học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 7
 • Ôn luyện thân ái học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 8

Tuần 29: Nam và nữ

 • Tập hiểu lớp 5: Một vụ đắm tàu
 • Tập hiểu lớp 5: Con gái

Tuần 30: Nam và nữ

 • Tập hiểu lớp 5: Thuần phục sư tử
 • Tập hiểu lớp 5: Tà áo nhiều năm Việt Nam

Tuần 31: Nam và nữ

 • Tập hiểu lớp 5: Công việc đầu tiên
 • Tập hiểu lớp 5: Bầm ơi

Tuần 32: Những người sở hữu tương lai

 • Tập hiểu lớp 5: Út Vịnh
 • Tập hiểu lớp 5: Những cánh buồm

Tuần 33: Những người sở hữu tương lai

 • Tập hiểu lớp 5: Luật Báo vệ, bảo vệ và dạy dỗ con trẻ em
 • Tập hiểu lớp 5: Sang năm con cái lên bảy

Tuần 34: Những người sở hữu tương lai

 • Tập hiểu lớp 5: Lớp học tập bên trên đường
 • Tập hiểu lớp 5: Nếu trái khoáy khu đất thiếu thốn con trẻ con

Tuần 35: Ôn luyện học tập kì 2

 • Ôn luyện cuối học tập kì 2 Tiếng Việt 5: Tiết 1
 • Ôn luyện cuối học tập kì 2 Tiếng Việt 5: Tiết 2
 • Ôn luyện cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5 - Tiết 4
 • Ôn luyện cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5 - Tiết 5
 • Ôn luyện cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5 - Tiết 6
 • Ôn luyện cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5 - Tiết 7

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 5

Chủ điểm 1: VN - Tổ Quốc em

Chủ điểm 2: Cánh chim hòa bình

Chủ điểm 3: Con người với thiên nhiên

Xem thêm: hãy nêu một số sự kiện chính của truyện thánh gióng

Chủ điểm 4: Ôn luyện thân ái học tập kì 1

Chủ điểm 5: Giữ lấy color xanh

Xem thêm: độ dẻo biểu thị khả năng gì của vật liệu

 • Tập đọc: Chuyện một quần thể vườn nhỏ
 • Tập đọc: Tiếng vọng
 • Tập đọc: Mùa thảo quả
 • Tập đọc: Hành trình của lũ ong
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Người gác rừng tí hon
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Trồng rừng ngập mặn

Chủ điểm 6: Vì niềm hạnh phúc của con cái người

 • Lý thuyết Tiếng Việt lớp 5: Chuỗi ngọc lam
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Hạt gạo thôn ta
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Về căn nhà đang được xây
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Thầy dung dịch như u hiền
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Thầy cúng chuồn bệnh dịch viện
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Ngu công xã Trịnh Tường
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Ca dao về làm việc sản xuất

Chủ điểm 7: Ôn luyện cuối học tập kì 1

Chủ điểm 8: Người công dân

 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Tập hiểu - Người công số lượng dân sinh Một
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Tập hiểu - Người công số lượng dân sinh Một (tiếp theo)
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Tập hiểu - Thái sư Trần Thủ Độ
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Tập hiểu - Nhà tài trợ đặc biệt quan trọng của Cách mạng
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Tập hiểu - Trí dũng tuy vậy toàn
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Tập hiểu - Tiếng rao đêm