bài tập câu hỏi đuôi

Câu căn vặn đuôi là 1 trong những dạng ngữ pháp giờ đồng hồ Anh siêu rất dễ khiến lầm lẫn Khi tiếp xúc. Vì thế, ôn luyện những dạng bài tập câu hỏi đuôi thông thường xuyên tiếp tục khiến cho bạn học tập kiên cố kỹ năng và kiến thức và dùng nhuần nhuyễn rộng lớn. Quý Khách đem thỏa sức tự tin về tài năng Anh ngữ của tôi không? Cùng VUS thách thức bạn dạng thân thích qua loa những bài tập câu hỏi đuôi tiếp sau đây nhé!

Lý thuyết về thắc mắc đuôi bạn phải nắm

Dù chỉ là 1 trong những dạng thắc mắc ngắn ngủi tuy nhiên thắc mắc đuôi lại sở hữu thật nhiều biến đổi thể với quy tắc dùng không giống nhau. Song, cốt lõi kỹ năng và kiến thức của thắc mắc đuôi tiếp tục gồm:

Bạn đang xem: bài tập câu hỏi đuôi

 • Vai trò: Dùng nhằm xác nhận lại vấn đề hoặc lôi kéo sự tán thành.
 • Công thức: Câu xác minh, thắc mắc phủ định? (hoặc ngược lại)
 • Quy tắc chính: Các trợ động kể từ vô thắc mắc đuôi tiếp tục thuận theo gót số của công ty ngữ, thì và trái lập với dạng câu xác minh hoặc xác minh của mệnh đề chủ yếu.

VD:

His brother likes coffee, doesn’t he? (Anh trai của anh ý ấy quí cafe, nên không?)

She will come tomorrow, won’t she? (Cô ấy sẽ tới vào trong ngày mai, nên không?)

They can swim, can’t they? (Họ biết tập bơi, nên không?)

bài tập câu hỏi đuôi
[Có đáp án] Ôn luyện những dạng bài tập câu hỏi đuôi thông thường gặp

Công thức thắc mắc đuôi

Câu căn vặn đuôi sẽ có được dạng như thắc mắc Yes/No ngắn ngủi gọn gàng chỉ mất trợ động kể từ và công ty ngữ. Chúng tiếp tục theo gót sau mệnh đề chủ yếu của câu và ngăn cơ hội vì như thế vết phẩy muốn tạo trở thành một câu văn hoàn hảo.

Cấu trúc câu tiếp tục như sau:

KHẲNG ĐỊNH

Affirmative statement, negative tag?

VD: He does his homework, doesn’t he? (Anh ấy thực hiện bài bác tập dượt về ngôi nhà nên không?)

PHỦ ĐỊNH

Negative statement, affirmative tag?

VD: They don’t know bầm, bởi they? (Họ ko biết tôi, nên không?)

Các tình huống đặc biệt quan trọng vô thắc mắc đuôi

Điều khiến cho kỹ năng và kiến thức thắc mắc đuôi trở thành thử thách với rất nhiều bạn làm việc bại liệt là việc phong phú và đa dạng về kiểu cách dùng của chính nó. Có thật nhiều tình huống nước ngoài lệ khiến cho thắc mắc đuôi ko tuân theo gót quy tắc như:

Xem thêm: enjoy + ving hay to v

 • “Must” tùy vô nghĩa của câu nhưng mà sẽ có được thắc mắc đuôi không giống nhau như thể hiện tại sự nghiêm cấm là “must”, sự quan trọng là “need”, sự Dự kiến là “do/does”.
 • Câu đem mệnh đề phụ thì công ty ngữ thắc mắc đuôi tiếp tục theo gót công ty ngữ của mệnh đề phụ.
 • Câu chính thức vì như thế “Let’s” thì thắc mắc đuôi luôn luôn là “Shall we”.
 • Câu khẩu lệnh sẽ có được thắc mắc đuôi là “Will you”.
 • Câu cảm thán thì thắc mắc đuôi tiếp tục dùng trợ động là Tobe ở thời điểm hiện tại.
 • Câu ước mong muốn đem “wish” thì thắc mắc đuôi sẽ có được cấu hình “May + S”.
 • Đại kể từ cô động chỉ người thực hiện công ty ngữ mệnh đề chủ yếu thì công ty ngữ thắc mắc đuôi được xem là “they”.
 • Đại kể từ cô động chỉ vật thực hiện công ty ngữ mệnh đề chủ yếu thì công ty ngữ thắc mắc đuôi được xem là “it” hoặc “they”.
 • Khi vô câu đem trạng kể từ phủ toan hoặc phân phối phủ toan thì thắc mắc đuôi tiếp tục không nhất thiết phải tăng “not”.

Để thuần thục được điểm ngữ pháp này, bạn phải triển khai bài tập câu hỏi đuôi thông thường xuyên. Đồng thời, học hành và thao tác vô môi trường xung quanh tiếp xúc Anh ngữ với gia tốc cao cũng là 1 trong những cơ hội nâng lên bản năng vô nằm trong hiệu suất cao.

Xây dựng nền tảng vững chãi, đột phá khả năng nằm trong kho tàng: Bí quyết học tập giờ đồng hồ Anh

Các dạng bài tập câu hỏi đuôi vô giờ đồng hồ Anh

bài tập câu hỏi đuôi
[Có đáp án] Ôn luyện những dạng bài tập câu hỏi đuôi thông thường gặp

Nào, nằm trong VUS ôn lại kỹ năng và kiến thức nằm trong chuỗi bài tập câu hỏi đuôi bên dưới. Hãy soát lại đáp án nhằm tự động chấm coi chúng ta đạt được từng nào điểm nhé!

Bài tập dượt 1 – Choose the best answer

 1. There’ll be lots đồ sộ see in Thành Phố New York, _____ ?
A – aren’t thereB – isn’t itC – won’t thereD – will there
 1. I’m wrong, _____ ?
A – bởi IB – aren’t youC – am not ID – aren’t I
 1. He would rather stay in, _____ ?
A – would heB – wouldn’t heC – shouldn’t heD – don’t he
 1. We took this one last holiday, _____ ?
A – didn’t weB – did weC – didn’t theyD – did they
 1. Switch on the television, _____ ?
A – bởi youB – don’t youC – will youD – won’t you
 1. He won’t tell her, _____ ?
A – will heB – does heC – won’t heD – doesn’t he
 1. You’ve got a siêu xe, _____ ?
A – bởi youB – have youC – haven’t youD – don’t you
 1. They are going đồ sộ attend the meeting, _____ ?
A – aren’t theyB – will theyC – are theyD – won’t they
 1. Hoi An was first named Faifo, _____ ?
A – isn’t itB – was itC – is itD – wasn’t it
 1. Let’s go đồ sộ the tiệc ngọt, _____ ?
A – will weB – shall weC – don’t weD – bởi we

Đáp án

12345678910
CDBACACADB

Bài tập dượt 2 – Complete the tag questions

 1. She’s a wonderful doctor, _____ ?
 2. You haven’t finished your exam yet, _____ ?
 3. Let’s go đồ sộ dinner after the play, _____ ?
 4. Someone told you the meeting started at ten, _____ ?
 5. We didn’t see him again after he left the cafe, _____ ?
 6. My brother is a great football player, _____ ?
 7. She hasn’t told him about the wedding yet, _____ ?
 8. I’m getting much better at English, _____ ?

Đáp án

 1. She’s a wonderful doctor, isn’t she?
 2. You haven’t finished your exam yet, have you?
 3. Let’s go đồ sộ dinner after the play, shall we?
 4. Someone told you the meeting started at ten, didn’t they?
 5. We didn’t see him again after he left the cafe, did we?
 6. My brother is a great football player, isn’t he?
 7. She hasn’t told him about the wedding yet, has she?
 8. I’m getting much better at English, aren’t I?

Bài tập dượt 3 – Complete the sentences with tag question

bài tập câu hỏi đuôi
[Có đáp án] Ôn luyện những dạng bài tập câu hỏi đuôi thông thường gặp
 1. He can’t bởi everything he wants, _____ ?
 2. He must go now đồ sộ not miss the bus, _____ ?
 3. Students should finish their homework on time, _____ ?
 4. Juliet must love Romeo a lot, _____ ?
 5. I think Santa Claus is not real, _____ ?
 6. Let’s go out for dinner, _____ ?
 7. Keep silent, _____ ?
 8. What huge buildings, _____ ?
 9. No one likes that chef, _____ ?
 10. I am your best friend, _____ ?

Đáp án

 1. He can’t bởi everything he wants, can he?
 2. He must go now đồ sộ not miss the bus, needn’t he?
 3. Students should finish their homework on time, shouldn’t they?
 4. Juliet must love Romeo a lot, doesn’t she?
 5. I think Santa Claus is not real, isn’t he?
 6. Let’s go out for dinner, shall we?
 7. Keep silent, will you?
 8. What huge buildings, aren’t they?
 9. No one likes that chef, do they?
 10. I am your best friend, aren’t I?

Bài tập dượt 4 – True or False

 1. I wish đồ sộ see my children, don’t I? – (True/False)
 2. Nothing was there, was it? – (True/False)
 3. Something is coming, isn’t it? – (True/False)
 4. Let’s follow the new mentor, don’t we? – (True/False)
 5. When I was young, I rarely went out with friends, didn’t I? – (True/False)
 6. Everyone loves Taylor Swift, don’t they? – (True/False)
 7. We wish đồ sộ take a day off next week, don’t we? – (True/False)
 8. What a beautiful lady, isn’t she? – (True/False)
 9. You mustn’t use the company’s equipment for personal use, must you? – (True/False)
 10. Do not touch that door, bởi you? – (True/False)

Đáp án

 1. I wish đồ sộ see my children, don’t I? (False)
 2. Nothing was there, was it? – (True)
 3. Something is coming, isn’t it? – (True)
 4. Let’s follow the new mentor, don’t we? – (False)
 5. When I was young, I rarely went out with friends, didn’t I? – (False)
 6. Everyone loves Taylor Swift, don’t they? – (True)
 7. We wish đồ sộ take a day off next week, don’t we? – (False)
 8. What a beautiful lady, isn’t she? – (True)
 9. You mustn’t use the company’s equipment for personal use, must you? – (True)
 10. Do not touch that door, bởi you? – (False)

VUS tiếp mức độ mang lại mới trẻ em đoạt được sau này ngời sáng sủa nằm trong Anh ngữ chuẩn chỉnh quốc tế

bài tập câu hỏi đuôi
[Có đáp án] Ôn luyện những dạng bài tập câu hỏi đuôi thông thường gặp

Mỗi một lứa tuổi tiếp tục quí phù hợp với lượng kỹ năng và kiến thức và cách thức học tập không giống nhau. Nhằm đưa về trong suốt lộ trình học hành chuẩn chỉnh quốc tế, khơi phanh Anh ngữ một cơ hội bất ngờ và hiệu suất cao mang lại học tập viên ở từng khoảng tuổi với từng yêu cầu, VUS tiếp tục design những khóa đào tạo và huấn luyện độc quyền:

 • Tiếng Anh THCS vững chãi khiến cho bạn trẻ em thỏa sức tự tin tiến bộ bước ước mơ nằm trong Young Leaders (11 – 15 tuổi).
 • Vững vàng trọn vẹn khả năng, thạo những kế hoạch thực hiện bài bác mang lại học tập viên đoạt được thành công xuất sắc những chứng từ Anh ngữ quốc tế với kết quả ước mong nằm trong IELTS ExpertIELTS Express.
 • Mở khóa kho báu kỹ năng và kiến thức nhiều nghành nghề, tiếp mức độ cho mình trẻ em hội nhập trái đất và giao tiếp giờ đồng hồ Anh chuẩn chỉnh như người bạn dạng xứ nằm trong iTalk.
 • Biến tan nỗi sợ hãi mất gốc giờ đồng hồ Anh với trong suốt lộ trình cách tân và phát triển kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên nằm trong English Hub.

Giáo trình của những khóa đào tạo và huấn luyện đều được biên soạn kể từ những NXB dạy dỗ toàn thế giới như Oxford University Press, National Geographic Learning, Cambridge University Press and Assessment, British Council IELTS Vietnam, Macmillan Education,… và tinh anh chỉnh thích hợp mang lại học tập viên bạn dạng địa.

Học viên bên trên VUS sẽ tiến hành khơi phanh ngôn từ một cơ hội bất ngờ nhất vô môi trường xung quanh tiếp xúc 100% giờ đồng hồ Anh. phẳng những cách thức dạy dỗ học tập khoa học tập như cách thức học tập tìm hiểu (Discovery-based Learning), cách thức học tập truy vấn (Inquiry-based Learning), cách thức học tập triệu tập khả năng (Skill-based Learning), giảng dạy dỗ phần mềm technology (Technology-based Learning)… học tập viên phanh khóa cỗ khả năng chính yếu của thế kỷ:

 • Kỹ năng tiếp xúc (Communication).
 • Kỹ năng thao tác group (Collaboration).
 • Kỹ năng dùng technology (Computer Literacy).
 • Kỹ năng phản biện (Critical Thinking).
 • Kỹ năng phát minh (Creativity).

Với hệ sinh thái xanh học hành tân tiến tích thích hợp technology 4.0, học tập viên rất có thể đơn giản tiếp cận bài học kinh nghiệm, ôn tập dượt và rèn luyện trừng trị âm chuẩn chỉnh vì như thế trí tuệ tự tạo (AI) bất kể ở đâu và ngẫu nhiên lúc nào. Như vậy canh ty học tập viên tối ưu hóa thời hạn và học hành một cơ hội hiệu suất cao rộng lớn.

VUS – Hệ thống trung tâm Anh ngữ và hoạt động và sinh hoạt nước ngoài khóa số 1 nước ta

Xem thêm: công thức tính thể tích khối tròn xoay

Với những chi tiêu chuẩn chỉnh cao về unique dạy dỗ học tập và công ty, VUS dã thuyết phục được rộng lớn 2.700.000 mái ấm gia đình Việt và trở nên người chúng ta sát cánh uy tín mang lại nhiều mới trẻ em nằm trong niềm mơ ước Anh ngữ.

 • 6 năm được NEAS Đánh Giá đạt chuẩn chỉnh unique giảng dạy dỗ toàn thế giới.
 • 100% hạ tầng đáp ứng nhu cầu những tiêu chuẩn unique về giảng dạy dỗ và công ty chuẩn chỉnh quốc tế.
 • 100% lớp học tập đem nhà giáo là kẻ bạn dạng xứ tới từ những vương quốc dùng giờ đồng hồ Anh là ngôn từ chủ yếu.
 • 2.700+ nhà giáo xuất sắc và tài năng chiếm hữu vì như thế giảng dạy dỗ ngôn từ Anh toàn thế giới như TESOL, CELTA, TEFL,…
 • Đối tác hạng nấc Vàng với Cambridge University Press & Assessment (hạng nấc cao nhất).
 • Đối tác hạng nấc Platinum với British Council (hạng nấc cao nhất).

Trong hành trình dài 30 năm không ngừng nghỉ tiếp mức độ, VUS tiếp tục nâng bước mang lại rộng lớn 180.918 học tập viên tài năng đoạt được những chứng từ Starters, Movers, Flyers, IELTS,… với kết quả đảm bảo chất lượng. Như vậy đã hỗ trợ khối hệ thống đạt Kỷ lục Việt Nam về con số học tập viên đạt chứng từ Anh ngữ quốc tế tối đa VN. Đây là 1 trong những trong mỗi minh bệnh mang lại unique giảng dạy dỗ số 1 bên trên VUS.

bài tập câu hỏi đuôi
[Có đáp án] Ôn luyện những dạng bài tập câu hỏi đuôi thông thường gặp

Thông qua loa những bài tập câu hỏi đuôi bên trên, chúng ta cũng có thể đơn giản ôn luyện kỹ năng và kiến thức tận nơi và nâng lên tài năng dùng giờ đồng hồ Anh của tôi. Song, nhằm tu dưỡng khả năng và không ngừng mở rộng tài năng phần mềm ngôn từ, bạn làm việc cần phải rèn luyện thông thường xuyên bên trên môi trường xung quanh học hành gọn gàng và có tính chuyên nghiệp. VUS được xem là lựa lựa chọn hoàn hảo mang lại bạn!