bài giải toán lớp 5

1. Chương 1: Ôn tập dượt và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán tương quan cho tới tỉ trọng. Bảng đo đơn vị chức năng diện tích

 • Ôn tập dượt định nghĩa về phân số
 • Ôn tập dượt đặc thù cơ bạn dạng của phân số
 • Ôn tập dượt đối chiếu nhì phân số
 • Phân số thập phân
 • Luyện tập dượt phân số thập phân
 • Ôn tập dượt quy tắc nằm trong và quy tắc trừ nhì phân số
 • Ôn tập dượt quy tắc nhân và quy tắc phân chia nhì phân số
 • Hỗn số
 • Luyện tập dượt cộng đồng 1 trang 15
 • Luyện tập dượt cộng đồng 2 tiết 13 trang 15, 16
 • Luyện tập dượt cộng đồng 3 tiết 14 trang 16, 17
 • Ôn tập dượt về giải toán
 • Luyện tập dượt Ôn tập dượt và bổ sung cập nhật về giải toán
 • Ôn tập dượt và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo)
 • Luyện tập dượt cộng đồng 4 trang 22
 • Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng chừng dài
 • Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng khối lượng
 • Luyện tập dượt bảng đơn vị chức năng đo lượng - chừng dài
 • Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
 • Mi-li-mét vuông - Bảng đơn vị chức năng đo diện tích S - Luyện tập
 • Héc-ta - Luyện tập dượt Héc-ta
 • Luyện tập dượt cộng đồng chương 1 trang 31, 32

2. Chương 2. Số thập phân. Các quy tắc tính với số thập phân

 • Khái niệm số thập phân
 • Luyện tập dượt cộng đồng chương 1 trang 31, 32
 • Luyện tập dượt số thập phân trang 38, 39
 • Số thập phân bởi nhau
 • So sánh nhì số thập phân - Luyện tập dượt trang 42, 43
 • Luyện tập dượt cộng đồng số thập phân trang 43
 • Luyện tập dượt viết lách những số đo chừng nhiều năm bên dưới dạng số thập phân trang 44, 45
 • Viết những số đo lượng bên dưới dạng số thập phân
 • Viết những số đo diện tích S bên dưới dạng số thập phân
 • Luyện tập dượt cộng đồng trang 47, 48, 49
 • Cộng nhì số thập phân
 • Tổng nhiều số thập phân
 • Phép trừ số thập phân
 • Luyện tập dượt cộng đồng quy tắc nằm trong trừ số thập phân trang 55
 • Nhân một vài thập phân với một vài tự động nhiên
 • Nhân một vài thập phân với 10, 100, 1000
 • Nhân một vài thập phân với một vài thập phân
 • Luyện tập dượt cộng đồng quy tắc nhân trang 61, 62
 • Chia một vài thập phân mang đến một vài tự động nhiên
 • Chia một vài thập phân mang đến 10, 100, 1000,...
 • Chia một vài đương nhiên mang đến một vài đương nhiên nhưng mà thương tìm ra là một vài thập phân
 • Chia một vài đương nhiên mang đến một vài thập phân - Luyện tập dượt trang 70
 • Chia một vài thập phân mang đến một vài thập phân - Luyện tập dượt trang 71, 72
 • Luyện tập dượt cộng đồng quy tắc phân chia trang 72, 73
 • Tỉ số phần trăm
 • Giải toán về tỉ số Phần Trăm - Luyện tập dượt trang 75, 76
 • Giải toán về tỉ số Phần Trăm - Luyện tập dượt trang 77
 • Luyện tập dượt cộng đồng trang 79, 80
 • Giới thiệu PC quăng quật túi 
 • Sử dụng PC tiếp thu nhằm giải toán về tỉ số phần trăm

3. Đề đua học tập kì 1 lớp 5

Để ôn đua học tập kì 1 lớp 5 môn Toán rất tốt và đạt thành phẩm cao, chúng ta nên ôn luyện trước với những đề ôn đua học tập kì 1 lớp 5 của Cửa Hàng chúng tôi bên trên thường xuyên mục: Đề đua học tập kì 1 lớp 5

4. Chương 3: Hình học

 • Hình tam giác
 • Diện tích hình tam giác - Luyện tập dượt trang 88, 89
 • Luyện tập dượt cộng đồng trang 89, 90
 • Hình thang
 • Diện tích hình thang
 • Luyện tập dượt cộng đồng diện tích S hình thang trang 94, 95
 • Hình tròn trĩnh, đàng tròn 
 • Chu vi hình trụ - Luyện tập dượt trang 98, 99
 • Diện tích hình trụ - Luyện tập dượt trang 99, 100
 • Luyện tập dượt cộng đồng diện tích S hình trụ, chu vi hình trụ trang 100, 101
 • Giới thiệu biểu đồ gia dụng hình quạt
 • Luyện tập dượt về diện tích S trang 104, 105, 106
 • Luyện tập dượt cộng đồng trang 106
 • Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phương
 • Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật
 • Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương
 • Luyện tập dượt cộng đồng trang 113, 114
 • Thể tích của một hình
 • Xăng - ti - mét khối. Đề - xi - mét khối
 • Luyện tập dượt trang 119
 • Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật
 • Thể tích hình lập phương
 • Luyện tập dượt cộng đồng trang 123
 • Luyện tập dượt cộng đồng trang 124, 125
 • Luyện tập dượt cộng đồng chương 3 trang 127
 • Luyện tập dượt cộng đồng chương 3 trang 128

5. Chương 4: Số đo thời hạn, hoạt động đều

 • Bảng đơn vị chức năng đo thời gian
 • Cộng số đo thời gian
 • Trừ số đo thời gian
 • Luyện tập dượt trang 134
 • Nhân số đo thời hạn với cùng 1 số
 • Chia số đo thời hạn cho 1 số
 • Luyện tập dượt cộng đồng trang 137, 138
 • Luyện tập dượt véc tơ vận tốc tức thời trang 139, 140
 • Quãng đường
 • Luyện tập dượt quãng đàng trang 141, 142
 • Thời gian
 • Luyện tập dượt thời hạn trang 143
 • Luyện tập dượt cộng đồng trang 144
 • Luyện tập dượt cộng đồng trang 144, 145
 • Luyện tập dượt cộng đồng trang 145, 146

6. Chương 5: Ôn tập

 • Ôn tập dượt về số đương nhiên trang 147, 148
 • Ôn tập dượt về phân số trang 148, 149
 • Ôn tập dượt về phân số (tiếp theo) trang 149, 150
 • Ôn tập dượt về số thập phân trang 150, 151
 • Ôn tập dượt về số thập phân (tiếp theo) trang 151
 • Ôn tập dượt về đo chừng nhiều năm và lượng trang 152, 153
 • Ôn tập dượt về đo chừng nhiều năm và lượng (tiếp) trang 153, 154
 • Ôn tập dượt về đo diện tích S trang 154
 • Ôn tập dượt về đo thể tích trang 155
 • Ôn tập dượt về đo diện tích S và đo thể tích trang 155, 156
 • Ôn tập dượt về đo Thời gian
 • Ôn tập dượt về quy tắc cộng
 • Ôn tập dượt về quy tắc trừ
 • Ôn tập dượt quy tắc nằm trong và quy tắc trừ
 • Ôn tập dượt quy tắc nhân
 • Luyện tập dượt quy tắc nhân trang 162
 • Ôn tập dượt quy tắc chia
 • Luyện tập dượt quy tắc phân chia trang 164, 165
 • Luyện tập dượt trang 165
 • Ôn tập dượt về những quy tắc tính với số đo thời gian
 • Ôn tập dượt về tính chất chu vi diện tích S một vài hình
 • Luyện tập dượt về tính chất chu vi diện tích S một vài hình trang 167
 • Ôn tập dượt về tính chất diện tích S, thể tích một vài hình
 • Luyện thói quen diện tích S thể tích một vài hình trang 169
 • Luyện tập dượt cộng đồng trang 169, 170
 • Ôn tập dượt về giải Toán
 • Luyện tập dượt trang 171
 • Luyện tập dượt (tiếp theo) trang 171, 172
 • Luyện tập dượt (tiếp theo) trang 172
 • Ôn tập dượt về biểu đồ
 • Luyện tập dượt cộng đồng trang 175
 • Luyện tập dượt cộng đồng (tiếp) trang 176
 • Luyện tập dượt cộng đồng (tiếp) trang 176, 177
 • Luyện tập dượt cộng đồng (tiếp) trang 177, 178
 • Luyện tập dượt cộng đồng trang 178, 179
 • Luyện tập dượt cộng đồng trang 179, 180

7. Đề đua học tập kì 2 lớp 5

Để ôn đua học tập kì 2 lớp 5 môn Toán rất tốt và đạt thành phẩm cao, chúng ta nên ôn luyện trước với những đề ôn đua học tập kì 2 lớp 5 của Cửa Hàng chúng tôi bên trên thường xuyên mục: Đề đua học tập kì 2 lớp 5

Bạn đang xem: bài giải toán lớp 5

Xem thêm: tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng

Toán lớp 5 là môn học tập cực kỳ hoặc và thú vị. Việc giải những bài xích tập dượt toán lớp 5 gom những em thoải mái tự tin lúc học bài xích tương đương tham gia những kì đua học tập kì 1 và học tập kì 2 lớp 5. Để gom chúng ta học viên thoải mái tự tin lúc học toán, VnDoc tiếp tục biên soạn thảo những tiếng giải hoặc mang đến bài xích tập dượt sách giáo khoa Toán 5. Với cơ hội giải toán 5 mưu trí, thời gian nhanh gọn gàng, Cửa Hàng chúng tôi kỳ vọng sẽ hỗ trợ chúng ta học tập đảm bảo chất lượng môn học tập thú vị này.

VnDoc nằm trong em học tập Toán lớp 5, gom tôi giải toán lớp 5 với tiếng Giải Toán Lớp 5 với tiếng giải hoặc cho những bài xích tập dượt SGK Toán 5. Ngoài giải bài xích tập dượt giờ đồng hồ Việt 5, tập dượt thực hiện văn lớp 5, mời mọc những em học viên tìm hiểu thêm những tiếng giải bài xích tập dượt toán lớp 5, giải vở bài xích tập dượt Toán 5 tiếp sau đây nhưng mà ko cần thiết cho tới sach giai toan lop 5.