anh 9 unit 2 looking backVới lời nói giải bài bác luyện Unit 2 lớp 9: Looking back nhập Unit 2: City life Tiếng Anh 9 sách mới nhất (chương trình thí điểm) hoặc nhất, cụ thể sẽ gom học viên lớp 9 đơn giản thực hiện bài bác luyện Tiếng Anh 9 Unit 2.

Unit 2 lớp 9: Looking back

Unit 2 lớp 9: Looking back (phần 1 → 6 trang 24-25 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Bạn đang xem: anh 9 unit 2 looking back

Quảng cáo

1. Complete the word webs with nouns and adjectives connected with the đô thị. (Hoàn trở nên mạng kể từ với những danh kể từ và tính kể từ tương quan cho tới TP.HCM.)

Unit 2 lớp 9: Looking back | Hay nhất Giải bài bác luyện Tiếng Anh 9 mới

Nouns: skyscraper, dweller, index, asset, metro, traffic jam, urban sprawl, shopping mall, gallery, cinema, recreational facilities.

Quảng cáo

Adjectives: cosmopolitan, metropolitan, multicultural, urban, downtown, populous, livable, modern, polluted.

Hướng dẫn dịch:

Các danh từ: căn nhà chọc trời, nhà tại, chỉ mục, gia tài, tàu năng lượng điện ngầm, kẹt xe pháo, khu đô thị to lớn, trung tâm sắm sửa, chống trưng bày, rạp chiếu phim, những phương tiện đi lại vui chơi.

Các tính từ: quốc tế, khu đô thị, nhiều văn hóa truyền thống, khu đô thị, trung tâm TP.HCM, tấp nập dân, nên sống, tiến bộ, độc hại.

2. Put one word from the box in each gap. (Điền 1 kể từ nhập bảng nhập địa điểm rỗng tuếch.)

A big đô thị is full of life. City life is more modern and (1) phàn nàn elsewhere. It is usually very busy and (2), even at night.

Life in a big đô thị starts early in the morning. Soon the roads are (3) of vehicles. School children in their uniforms can be seen on the pavement, walking or waiting for buses. People rush lớn work. With every passing hour, the traffic goes on increasing. The shops and the market places remain (4) till the evening hours.

Quảng cáo

Certainly (5) life has certain charms. It offers great opportunities and challenges, especially for the young. There are lots of things lớn bởi, and facilities are well developed. There are (6) places for amusement and recreation. One never feels (7) in a đô thị.

Đáp án:

1. fascinating2. noisy3. full4. crowded
5. urban6. fabulous7. bored

Giải thích:

fascinating (adj) hấp dẫn

noisy (adj) ồn ào

full of N: tràn, nhiều ...

crowded (adj) tấp nập đúc

urban (adj) thuộc sở hữu trở nên thị

fabulous (adj) tuyệt vời

bored (adj) nhàm chán

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Một TP.HCM rộng lớn luôn luôn linh động, tràn trề mức độ sinh sống. Cuộc sinh sống TP.HCM tiến bộ rộng lớn và mê hoặc rộng lớn những điểm không giống. Nó thông thường đặc biệt dành hết thời gian và tiếng ồn, trong cả nhập đêm tối.

Cuộc sinh sống ở một TP.HCM rộng lớn chính thức kể từ sáng sủa sớm. Chẳng bao nhiêu chốc những tuyến đường tiếp tục tràn xe pháo. Học sinh đem đồng phục rất có thể được trông thấy bên trên vỉa hè, đi dạo hoặc ngóng xe pháo buýt. Mọi người vội vàng đi làm việc. Với từng giờ trôi qua chuyện, lưu số người càng ngày càng tăng. Các cửa hàng và quần thể chợ vẫn tồn tại sầm uất đến tới giờ tối.

Chắc chắn cuộc sống đời thường trở nên thị với những đường nét hấp dẫn chắc chắn. Nó mang lại những thời cơ và thử thách rộng lớn, nhất là mang đến thanh niên. Có thật nhiều loại nhằm thực hiện, và những hạ tầng được trở nên tân tiến chất lượng tốt. Có những điểm sướng đùa vui chơi ấn tượng. Một người ko lúc nào cảm nhận thấy buồn ngán nhập một TP.HCM.

3. Complete each sentence with the word given, using comparison. (Hoàn trở nên câu với những kể từ tiếp tục mang đến, dùng cấu hình đối chiếu.)

1. The last exhibition was not __________ this one. (INTERESTING)

2. This đô thị is developing__________ in the region. (FAST)

3. Let's take this road. It is__________ way lớn the đô thị. (SHORT)

4. I was disappointed as the film was ________ phàn nàn I had expected. (ENTERTAINING)

5. You're not a safe driver! You should drive__________. (CAREFULLY)

Đáp án:

1. as interesting as.

2. the fastest.

3. the shortest.

4. less entertaining.

5. more carefully.

Giải thích:

1. Cấu trúc đối chiếu ko ngang bằng: be not as adj as

2. Cấu trúc đối chiếu nhất với trạng kể từ ngắn: S + V + the + adv_est

3. Cấu trúc đối chiếu nhất với tính từ: S + be + the + adj_est

4. Cấu trúc đối chiếu xoàng rộng lớn với less: be + less + adj

5. Cấu trúc đối chiếu rộng lớn với trạng kể từ dài: S + V + more + adv

Hướng dẫn dịch:

1. Cuộc triển lãm trước ko thú vị như cuộc triển lãm này.

2. Thành phố này đang được trở nên tân tiến sớm nhất có thể đối với chống.

3. Hãy cút lối này. Đây là tuyến đường sớm nhất cho tới TP.HCM.

4. Tôi thực sự tuyệt vọng với tập phim, vì như thế nó ko vui chơi như tôi mong ngóng.

5. quý khách hàng là 1 trong tài xế ko an toàn và đáng tin cậy. quý khách hàng nên tài xế cẩn trọng rộng lớn.

4. Complete each space with a phrasal verb from the list. Change the sườn of the verb if neccessary. (Hoàn trở nên địa điểm rỗng tuếch với những cụm động kể từ nhập list.)

Xem thêm: tại sao nói lực là một đại lượng vectơ

1. She ________ his invitation lớn the buổi tiệc ngọt and now he's really upset.

2. What's ________ in the street over there? Open the door!

3. Lots of fruit and vegetables will help you ________ your cold.

4. My brother was ________ with a trip lớn the zoo.

5. The road was jammed, sánh we had lớn _______ and find an alternative route.

6. I have ________ about a fabulous place where we can go for a picnic this weekend.

Đáp án:

1. turned down2. going on3. get over4. cheered up5. turn back6. found out

Giải thích:

1. turn down: kể từ chối

2. go on: tiếp tục

3. get over: vượt lên, khỏi

4. cheer up: sướng lên

5. turn back: cù lại

6. find out : lần ra

Hướng dẫn dịch:

1. Cô ấy kể từ chối lời nói chào cho tới buổi tiệc và giờ đây anh tao thực sự tức phẫn nộ.

2. Có chuyện gì đang được ra mắt ở đó? Mở cửa ngõ đi ra cút.

3. Có nhiều loại rau quả và trái cây rất có thể khiến cho bạn ngoài cảm ổm.

4. Em trai tôi tiếp tục sướng lên nhiều với chuyện đi dạo cho tới sở thú.

5. Con lối hiện nay đang bị tắc, nên bọn chúng toi nên quay trở về và lần lối không giống.

6. Tôi tiếp tục lần đi ra một vị trí thú vị điểm tuy nhiên rất có thể cút dã nước ngoài nhập vào cuối tuần này.

5. Rewrite each sentence sánh that it has a similar meaning and contain the word in capitals (Viết lại câu sao mang đến nghĩa không bao giờ thay đổi và với dùng những kể từ in hoa)

1. Turn off the lights when you leave the classroom.

2. Mai grew up in a small town in the south.

3. Kathy looked for the restaurant on her mobile phone.

4. My grandmother has got over her operation.

5. We are looking forward lớn seeing you again.

Hướng dẫn dịch:

1. Tắt đèn khi chúng ta tách ngoài lớp học tập.

2. Mai tăng trưởng ở một thị xã nhỏ ở phía phái nam.

3. Kathy lần kiếm quán ăn bên trên điện thoại cảm ứng địa hình của cô ấy ấy.

4. Bà tôi tiếp tục vượt lên cuộc phẫu thuật của bà.

5. Chúng tôi đặc biệt ngóng được tái ngộ chúng ta.

6. Work in two teams. The first team gives the name of a đô thị or town in Viet Nam. The other team says any man-made or natural attractions that it is famous for. Then switch. The team with the most items wins. (Làm việc theo đòi 2 group. Nhóm trước tiên thể hiện thương hiệu của một TP.HCM hoặc thị xã. Nhóm sót lại phát biểu bất kể một điểm du ngoạn ngẫu nhiên hoặc tự tạo phổ biến và ngược lại. Nhóm với nhiều hơn nữa là group thắng.)

Gợi ý:

City Famous attractions
Bac Ninh Dam pagoda, Phat Tich pagoda, Eight Kings of Ly empire Temple,…
Ha Noi Ngoc Son temple, Ha Noi museum, Hoan Kiem lake,…
Hoa Binh Kim Boi hot spring, Mai Chau valley
Lam Dong Xuan Huong lake, Gougah waterfall

Tham khảo những bài bác giải bài bác luyện Tiếng Anh 9 Unit 2 khác:

 • Từ vựng Unit 2: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập nhập bài

 • Getting Started (phần 1-3 trang 16-17 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read ... 2. Replace the word(s) ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-5 trang 18-19 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Put one of the adjectives ... 2. Which of the following ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 19-20 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Match the beginnings ... 2. Complete the text ...

 • Communication (phần 1-5 trang 21 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Which of the following ... 2. Read the passage ...

 • Skills 1 (phần 1-4 trang 22 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in pairs ... 2. Read the passage ...

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 23 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Does your đô thị ... 2. Listen and write ...

 • Looking Back (phần 1-6 trang 24-25 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the word ... 2. Put one word ...

 • Project (phần 1-3 trang 25 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Put the items ... 2. Delete the words ...

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài bác luyện Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài bác luyện trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 9 mới nhất với đáp án

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng học hành giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nghề giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: lim sinx/x khi x tiến tới 0

Loạt bài bác Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài bác luyện Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của công ty chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài bác luyện Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới nhất Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


unit-2-city-life.jsp