anh 9 unit 2 a closer look 2


Tổng ăn ý những bài bác tập dượt phần A closer look 2 Trang 19 SGK Tiếng Anh 9 mới nhất

Tổng ăn ý đề ganh đua học tập kì 1 lớp 9 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Bạn đang xem: anh 9 unit 2 a closer look 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Grammar

Task 1. Match the beginning đồ sộ the correct endings.

(Nối đoạn mở màn với phần phần còn sót lại.)

1. It’s not as

2. That skyscaper is one

3. The exam was

4. Life in the past was

5. Mexico City is a lot

6. Kids are growing up

7. Nothing is worse

8. These fun cards will encourage kids

a. faster than thở ever.

b. đồ sộ spell better.

c. than thở being stuck in a traffic jam.

d. of the tallest buildings in the world.

e. more difficult than thở I expected.

f. simple as it looks!

g. bigger than thở Rome.

h. less comfortable than thở it is now.

Lời giải chi tiết:

1. f

2. d

3. e

4. h

5. g

6. a

7. c

8. b

 1 – f: It’s not as simple as it looks!

(Nó ko đơn giản và giản dị như khi nhìn.)

2 – d: That skyscaper is one of the tallest buildings in the world.

(Ngôi mái ấm chọc trời này là tòa mái ấm tối đa trái đất.)

3 – e: The exam was more difficult than thở I expected.

(Kỳ ganh đua khó khăn rộng lớn tôi tưởng.)

4 – h: Life in the past was less comfortable than thở it is now.

(Cuộc sinh sống vô quá khứ không nhiều tự do rộng lớn giờ đây.)

5 – g: Mexico City is a lot bigger than thở Rome.

(Thành phố Mexico to hơn Rome thật nhiều.)

6 – a: Kids are growing up faster than thở ever.

(Những đứa con trẻ đang được phát triển nhanh chóng rộng lớn lúc nào không còn.)

7 – c: Nothing is worse than thở being stuck in a traffic.

(Không đem gì xấu đi là bị giắt kẹt vô làn ùn tắc giao thông vận tải.)

8 – b: These fun cards will encourage kids đồ sộ spell better.

(Những tấm thẻ thú vị này tiếp tục khuyến nghị trẻ nhỏ tiến công vần chất lượng tốt rộng lớn.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Task 2. Complete the text with the most suitable khuông of the adjectives in brackets. Add the where necessary. 

(Hoàn trở nên đoạn văn với dạng phù hợp của những tình kể từ vô ngoặc. Thêm the nếu cần thiết.)

London is one of (1. large) _______ cities in the world. Its population is a lot (2. small) _______ than thở Tokyo or Shanghai, but it is by far (3. popular) _______ tourist destination. London is probably most famous for its museums, galleries, palaces, and other sights, but it also includes a (4. wide) _______range of peoples, cultures, and religions than thở many other places. People used đồ sộ say that it was (5. dirty) _______ đô thị too, but it is now much (6. clean) _______ than thở it was. To the surprise of many people, it now has some of (7. good) _______ restaurants in Europe too. For some people, this makes London (8. exciting) _______ đô thị in Europe.

Lời giải chi tiết:

1. the largest 

2. smaller

3. the most popular 

4. wider

5. the dirtiest 

6. cleaner 

7. the best 

8. the most exciting 

Giải thích:

1. Sử dụng dạng đối chiếu nhất của tính kể từ ngắn 

2. Đằng sau xuất hiện tại than ==> đối chiếu rộng lớn của tính kể từ ngắn 

3. Sử dụng dạng đối chiếu nhất của tính kể từ dài

4. Đằng sau xuất hiện tại than ==> dùng dạng đối chiếu nhất của tính kể từ ngắn 

5.  Sử dụng dạng đối chiếu nhất của tính kể từ ngắn 

6. Đằng sau xuất hiện tại than ==> dùng dạng đối chiếu nhất của tính kể từ ngắn 

7. Sử dụng dạng đối chiếu nhất của tính kể từ đặc biệt: good ==>the best

8. Sử dụng dạng đối chiếu nhất của tính kể từ dài

London is one of the largest cities in the world. Its population is a lot smaller than thở Tokyo or Shanghai, but it is by far the most popular tourist destination. London is probably most famous for its museums, galleries, palaces, and other sights, but it also includes a wider range of peoples, cultures, and religions than thở many other places. People used đồ sộ say that it was the dirtiest city too, but it is now much cleaner than it was. To the surprise of many people, it now has some of the best restaurants in Europe too. For some people, this makes London the most exciting city in Europe.

Tạm dịch:

London là 1 trong mỗi thành phố Hồ Chí Minh lớn số 1 trái đất. Dân số của chính nó thấp hơn đối với Tokyo hoặc Thượng Hải, tuy nhiên đến giờ nó là điểm đến lựa chọn du ngoạn phổ cập nhất. London có lẽ rằng phổ biến với những viện kho lưu trữ bảo tàng, chống trưng bày, hoàng cung và những điểm tham lam quan tiền không giống, tuy nhiên nó cũng bao hàm nhiều phạm vi rộng lớn to hơn những dân tộc bản địa, nền văn hoá và tôn giáo rất là nhiều điểm không giống. Mọi người thông thường bảo rằng nó là thành phố Hồ Chí Minh dơ nhất, tuy nhiên giờ đây nó tinh khiết rất là nhiều. Đáng kinh ngạc với rất nhiều người, giờ đây nó có không ít nhà hàng quán ăn tốt nhất có thể ở châu Âu. Đối với một số trong những người, điều này thực hiện mang lại London trở thành phố Hồ Chí Minh thú vị nhất ở Châu Âu.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Task 3. Look at the conversation in GETTING STARTED again. Find and underline the phrasal verbs. 

(Nhìn vô đoạn đối thoại vô phần Getting Started. Tìm và gạch men chân những cụm động kể từ.)

Duong: Hey, Paul! Over here!

Paul: Hi, Duong! How's it going? Getting over the jet lag?

Duong: Yes, I slept pretty well last night. Hey, thanks so sánh much for showing bầm around today.

Paul: No worries, it'll be good fun.

Duong: So, are you from around here?

Paul: Me? Yes, I was born and grew up here. Sydney's my hometown.

Duong: It's fabulous. Is it an ancient city?

Paul: No, it's not very old, but it's Australia's biggest đô thị, and the history of our country began here.

Duong: Wow! So what are the greatest attractions in Sydney?

Paul: Well, its natural features include Sydney Harbour, the Royal National Park, and Bondi Beach. Man-made attractions such as the Royal Botanic Gardens, Sydney Opera House, and the Harbour Bridge are also well known đồ sộ visitors.

Duong: What about transport?

Paul: Public transport here is convenient and reliable: you can go by bus, by train, or light rail. Taxis are more expensive, of course.

Duong: And is Sydney good for shopping?

Paul: Of course! You know, Sydney's a metropolitan and multicultural đô thị, so sánh we have a great variety of things and foods from different countries. I'll take you đồ sộ Paddington Market later, if you lượt thích.

Duong: Wonderful. What about education? Are there many universities?

Paul: Sydney has five big universities and some smaller ones. The oldest of them was phối up in 1850, I believe.

Xem thêm: trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng

Duong: Oh, it sounds lượt thích a good place đồ sộ get higher education. I lượt thích this town!

Lời giải chi tiết:

Paul: Hi, Duong! How's it going? Getting over the jet lag?

Paul: Me? Yes, I was born and grew up here. Sydney's my hometown.

Paul: Sydney has five big universities and some smaller ones. The oldest of them was set up in 1850, I believe.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Task 4. Underline the corect particle đồ sộ complete each phrasal verb. 

(Gạch chân giới kể từ phù hợp cho từng cụm động kể từ.)

1. The đô thị has recently phối up/off/out a library in the West Suburb.

2. I don't think Fred gets over/through/on with Daniel. They always argue.

3. You should take your hat in/over/off in the cinema.

4. Their children have all grown up/out/out of and left trang chủ for the đô thị đồ sộ work.

5. We were shown up/off/around the town by a volunteer student.

6. The town council decided đồ sộ pull up/over/down the building, as it was unsafe.

Phương pháp giải:

- phối up: trở nên lập

- get on with: đem từng mối liên hệ với ai

- take your hats off: tháo dỡ mũ

- grow up: trưởng thành

- show around: đi dạo quanh

- pull down: đập phá hủy

Lời giải chi tiết:

1. phối up 

2. gets on with 

3. take your hats off

4. grown up

5. shown around

6. pull down

1. The đô thị has recently set up a library in the West Suburb.

(Thành phố vừa phải mới nhất xây dựng một tủ sách ở Ngoại dù phía Tây.)

2. I don't think Fred gets on with Daniel. They always argue.

(Tôi ko nghĩ về Fred sung sướng quay về với Daniel. Họ luôn luôn trực tiếp tranh giành cãi.)

3. You should take your hat off in the cinema.

(Bạn nên quăng quật nón vô rạp chiếu phim.)

4. Their children have all grown up of and left trang chủ for the đô thị đồ sộ work.

(Những đứa con trẻ của mình tiếp tục phát triển và tách quê nhà cho tới thành phố Hồ Chí Minh thao tác.)

5. We were shown around the town by a volunteer student.

(Chúng tôi được đưa theo một vòng xung quanh thị xã vị một SV tự nguyện.)

6. The town council decided đồ sộ pull down the building, as it was unsafe.

(Hội đồng thị xã đưa ra quyết định đập phá quăng quật những tòa mái ấm, vì thế nó ko an toàn và tin cậy.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Task 5. Underline the phrasal verbs in the sentences and match them đồ sộ their meaning from the box

(Gạch chân những cụm động kể từ vô câu và nối bọn chúng với nghĩa vô bảng.)

remove              examine              press with switch            refuse              make a note              continue doing

1. You don't need the light on in here. Turn it off, please.

(Bạn ko cần thiết bật đèn sáng ở trên đây. Tắt nó chuồn.)

2. They offered him a place at the company but turned it down.

(Họ sẵn sàng mang lại anh ấy một địa điểm ở doanh nghiệp lớn tuy nhiên anh ấy tiếp tục kể từ chối.)

3. The doctor wanted đồ sộ go over the test results with her patient.

(Bác sĩ ham muốn đánh giá kỹ lưỡng sản phẩm đánh giá với người mắc bệnh của tôi.)

4. Once you've finished cleaning, you can go on with your work.

(Một khi chúng ta tiếp tục xong xuôi vệ sinh, bạn cũng có thể kế tiếp việc làm của người tiêu dùng.)

5.  When you come inside, you should take off your coat and hat.

(Khi các bạn vô vô, chúng ta nên tháo dỡ áo khóa ngoài và nón của người tiêu dùng.)

6.  The local meeting is on Oct. 15th. Put it down in your diary.

(Cuộc họp khu vực ra mắt vào trong ngày 15 mon 10. Ghi nó vô vào nhật ký của người tiêu dùng.)

Lời giải chi tiết:

1. turn it off → press the switch: tắt đèn

2. turn it down → refuse: từ chối

3. go over → examine: kiểm tra

4. go on with → continue doing: tiếp tục làm

5. take off → remove: cởi, gỡ

6. put it down in → make a note: ghi chú

Bài 6

Video chỉ dẫn giải

Task 6. Read the text and find eight phrasal verbs. Match each of them with a definition the box.

(Đọc đoạn văn và mò mẫm 8 cụm động kể từ. Nối từng cụm động kể từ với nghĩa phù hợp vô bảng.)

consider                    ask for a job)                    arrive                   put on smart clothes                    discover                   continue                   make someone feel happier                    make progress

For her first evening's work at the bar, Sarah dressed up. She wore a Black skirt and white blouse, as she had been told đồ sộ look smart. However, when she turned up, she found out that the manager had been less than thở honest with her about the job. She had đồ sộ serve the customers and also work in the kitchen. Still, she decided đồ sộ go on working at the bar for the time being. After all, she was getting on well in the job. Three months later, she saw an advertisement in the paper for a sales assistant at a department store. She thought it over carefully, and decided đồ sộ apply for it. 'But I won't tell anyone until I've got the new job!' she thought. The prospect of doing something different cheered her up considerably.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Buổi tối thứ nhất của cô ý ấy thao tác bên trên sàn bar, Sarah đem váy. Cô ấy mang trong mình 1 cái váy thâm và áo choàng White, vì thế cô ấy nhìn duyên dáng vẻ rộng lớn. Tuy nhiên, khi cô ấy quay trở lại, cô ấy vạc hình thành rằng người quản lý và vận hành dường như không chân thực với cô ấy về việc làm. Cô vừa phải cần đáp ứng khách hàng và cũng vừa phải cần thao tác vô mái ấm nhà bếp. Tuy nhiên, cô ấy tiếp tục đưa ra quyết định đi làm việc việc bên trên quầy bar vô thời hạn này. Cuối nằm trong, cô ấy đã thử chất lượng tốt việc làm. Ba mon sau, cô tiếp tục nhận ra một lăng xê bên trên báo tuyển chọn một trợ lý bán sản phẩm bên trên một cửa hàng bách hóa. Cô tâm trí nó cẩn trọng và đưa ra quyết định nộp đơn. "Nhưng tôi sẽ không còn thưa mang lại ai cho tới khi tôi giành được việc làm mới!" Cô nghĩ về. Tin tưởng vô việc triển khai những điều khác lạ đã thử mang lại cô cảm nhận thấy niềm hạnh phúc rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

For her first evening's work at the bar, Sarah dressed up. She wore a Black skirt and white blouse, as she had been told đồ sộ look smart. However, when she turned up, she found out that the manager had been less than thở honest with her about the job. She had đồ sộ serve the customers and also work in the kitchen. Still, she decided đồ sộ go on working at the bar for the time being. After all, she was getting on well in the job. Three months later, she saw an advertisement in the paper for a sales assistant at a department store. She thought it over carefully, and decided đồ sộ apply for it. 'But I won't tell anyone until I've got the new job!' she thought. The prospect of doing something different cheered her up considerably.

dress up = put on smart clothes: mặc quần áo

turn up = arrive: xuất hiện

find out = discover: khám phá

go on = continue: tiếp tục

get on = make progress: tiến bộ

think over = consider: cân nhắc

apply for = ask for (a job): xin việc

cheer up = make someone feel happier: động viên


Bình luận

Chia sẻ

 • Communication Unit 2 trang 21 SGK giờ Anh 9 mới nhất

  Tổng ăn ý những bài bác tập dượt phần Communication Trang 21 SGK Tiếng Anh 9 mới nhất

 • Skills 1 Unit 2 trang 22 SGK giờ Anh 9 mới nhất

  Tổng ăn ý bài bác tập dượt phần Skills 1 Trang 22 SGK Tiếng Anh 9 mới nhất

 • Skills 2 Unit 2 trang 23 SGK giờ Anh 9 mới nhất

  Tổng ăn ý bài bác tập dượt phần Skills 2 Trang 23 SGK Tiếng Anh 9 mới nhất

 • Looking back Unit 2 trang 25 SGK giờ Anh 9 mới nhất

  3. Complete each sentence with the word given, using comparison. Include any other necessary words. Hoàn trở nên câu với những kể từ tiếp tục mang lại, dùng cấu hình đối chiếu.

 • Project Unit 2 Trang 25 SGK Tiếng Anh 9 mới nhất

  Tổng ăn ý bài bác tập dượt phần Project Trang 25 SGK Tiếng Anh 9 mới nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới nhất - Xem ngay

Xem thêm: vì sao cần bảo vệ thông tin máy tính

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vô lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, khẳng định chung học viên lớp 9 học tập chất lượng tốt, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.