trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng

  1. Lớp 10

  2. VD). Trong những mệnh đề tại đây, mệnh đề này với mệnh đề hòn đảo là đúng?

hint-header

Cập nhật ngày: 07-03-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Gia Hưng


VD). Trong những mệnh đề tại đây, mệnh đề này với mệnh đề hòn đảo là đúng?

A

Nếu I là trung điểm của AB thì IA = IB”.

B

“ Nếu ABCD là hình bình hành thì ’’.

C

“ Nếu x > 2 thì ”.

D

“ Nếu là 2 số nguyên vẹn dương và nằm trong phân chia không còn mang đến 3 thì cũng phân chia không còn mang đến 3”.

Chủ đề liên quan

VD). Trong những mệnh đề sau đây, những mệnh đề này sai.
M: “”.
N:chia không còn mang đến 8”.
X: “không phân chia không còn mang đến 11”.
Q: “ là một vài chẵn”.
E: “”.

A

N, X, Q

B

M, X, Q

C

N, Q, E

D

M, Q, E

NB). Phát biểu này sau đấy là một mệnh đề?

A

Thời tiết thời điểm ngày hôm nay rét quá!

B

Đề ganh đua môn Văn quá hay!

C

Gia Lai là 1 tỉnh của nước ta.

D

Số liệu có phải là số ngẫu nhiên không?

NB). Trong những câu sau, câu này không là mệnh đề chứa chấp biến?

A

Số ko nên là số yếu tắc.

B

.

C

.

D

chia không còn mang đến 3.

NB). Mệnh đề phủ ấn định của mệnh đề là:

A

.

B

.

C

.

D

.

NB). Mệnh đề phủ ấn định của mệnh đề là:

A

.

B

.

C

.

D

.

NB). Cho mệnh đề P: “4 là số chẵn” và mệnh đề Q: “Hà Nội là thủ đô của Việt Nam”. Phát biểu này sau đấy là tuyên bố của mệnh đề

A

Nếu 4 là số chẵn thì thủ đô là thủ đô của nước ta.

B

Nếu thủ đô là thủ đô của nước ta thì 4 là số chẵn.

C

4 là số chẵn nếu như thủ đô là thủ đô của nước ta.

D

Nếu 4 là số chẵn thì thủ đô ko là thủ đô của nước ta.

NB). Cho mệnh đề: “ Nếu nhị tứ giác đều bằng nhau thì diện tích S nhị tứ giác ê đều bằng nhau ”. Trong những mệnh đề tại đây, đâu là mệnh đề hòn đảo của mệnh đề trên?

A

Nếu nhị tứ giác với diện tích S đều bằng nhau thì nhị tứ giác ê tự nhau”.

B

“Nếu nhị tứ giác ko đều bằng nhau thì diện tích S nhị tứ giác ê ko tự nhau”.

C

“Hai tứ giác đều bằng nhau khi và chỉ khi diện tích S nhị tứ giác ê tự nhau”.

D

Nếu nhị tứ giác với diện tích S ko đều bằng nhau thì nhị tứ giác ê ko tự nhau”.

NB). Mệnh đề xác định rằng:

Xem thêm: kim đồng hồ tích tắc tích tắc

A

Bình phương của một vài thực tự 9.

B

Có tối thiểu một vài thực tuy nhiên bình phương của chính nó tự 9.

C

Chỉ với một vài thực bình phương tự 9.

D

Nếu x là số thực thì .

TH). Xét mệnh đề kéo theo dõi P: “Nếu 18 phân chia không còn mang đến 3 thì tam giác cân nặng với 2 cạnh tự nhau” và Q: “Nếu 17 là số chẵn thì 25 là số chủ yếu phương”. Hãy lựa chọn xác định đích trong số xác định sau:

A

P đích, Q sai.

B

P đích, Q đích.

C

P sai, Q đích.

D

P sai, Q sai.

TH). Mệnh đề này sau đây sai?

A

“ Hai tam giác đều bằng nhau khi và chỉ khi nhị tam giác ê với nằm trong diện tích”.

B

“ Một tứ giác là hình vuông vắn khi và chỉ khi tứ giác ê với 3 góc tự 900 và nhị cạnh liên tục tự nhau”.

C

“ Một tam giác là tam giác vuông khi và chỉ khi đàng trung tuyến ứng với cùng một cạnh tự 1/2 cạnh đó”.

D

“ Một tứ giác nội tiếp một đàng tròn trặn khi và chỉ khi với tổng nhị góc đối lập tự ”.

TH). Mệnh đề này sau đây đúng?

A

“ Một số nguyên vẹn dương phân chia không còn mang đến 3 khi và chỉ khi tổng những chữ số của bọn chúng phân chia không còn mang đến 3”.

B

.

C

“ a + b phân chia không còn mang đến 7 khi và chỉ khi a và b nằm trong phân chia không còn mang đến 7 ”.

D

.

TH). Cho mệnh đề . Mệnh đề phủ ấn định của mệnh đề và tính đích, sai của chính nó là:

A

là mệnh đề sai.

B

là mệnh đề đích.

C

là mệnh đề đích.

D

là mệnh đề sai.

TH). Cho mệnh đề , mệnh đề phủ ấn định của mệnh đề

A

.

B

.

C

.

D

.

TH)Trong những mệnh đề tại đây, mệnh đề này đích.

A

.

B

phân chia không còn mang đến 4.

C

.

D

ko phân chia không còn mang đến 3.

VD). Trong những mệnh đề tại đây, mệnh đề này với mệnh đề hòn đảo là đúng?

A

Nếu I là trung điểm của AB thì IA = IB”.

B

“ Nếu ABCD là hình bình hành thì ’’.

C

“ Nếu x > 2 thì ”.

D

“ Nếu là 2 số nguyên vẹn dương và nằm trong phân chia không còn mang đến 3 thì cũng phân chia không còn mang đến 3”.

VD). Trong những mệnh đề sau đây, những mệnh đề này sai.
M: “”.
N:chia không còn mang đến 8”.
X: “không phân chia không còn mang đến 11”.
Q: “ là một vài chẵn”.
E: “”.

A

N, X, Q

B

M, X, Q

D

M, Q, E