toán lớp 5 trang 58 59


Đặt tính rồi tính. Một vườn cây hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 15,62m và chiều rộng lớn 8,4m. Tính chu vi và diện tích S vườn cây cơ.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 58 59

Video chỉ dẫn giải

Đặt tính rồi tính: 

a) \(25,8 \times 1,5\) ;                                          b) \(16,25 \times 6,7 \) ;

c) \(0,24 \times 4,7\) ;                                          d) \(7,826 \times 4,5\).

Phương pháp giải:

- Nhân như nhân những số bất ngờ.

- Đếm coi vô phần thập phân của tất cả nhì quá số sở hữu từng nào chữ số rồi sử dụng vệt phẩy tách ở tích rời khỏi bấy

nhiêu chữ số Tính từ lúc cần quý phái ngược. 

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

a) Tính rồi đối chiếu độ quý hiếm của \(a\times b\) và \(b \times a\):

\(a\)

\(b\)

 \(a \times b\)

 \(b \times a\)

\(2,36\)

\(4,2\)

\(3,05\)

\(2,7\)

 Nhận xét: Phép nhân những số thập phân sở hữu đặc điểm gửi gắm hoán:

Khi thay đổi điểm nhì quá số của một tích thì tích bất biến.

 \(a\times b=b \times a\) 

b) Viết tức thì sản phẩm tính:

\(4,34 \times 3,6 = 15,624\)                               \(9,04 \times 16 = 144,64\)

\(3,6 \times 4,34 = ...\)                                      \(16 \times 9,04 = ...\)

Phương pháp giải:

Muốn nhân một vài thập phân với một vài thập phân tớ thực hiện như sau:

- Nhân như nhân những số bất ngờ.

- Đếm coi vô phần thập phân của tất cả nhì quá số sở hữu từng nào chữ số rồi sử dụng vệt phẩy tách ở tích rời khỏi từng ấy chữ số Tính từ lúc cần quý phái ngược.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: đặc điểm của quang phổ liên tục

a) 

Giá trị của \(a\times b\) và  \( \times a\) luôn luôn luôn đều bằng nhau.

b) Theo đặc điểm gửi gắm hoán của luật lệ nhân tớ sở hữu ngay:

\(4,34 \times 3,6 = 15,624\)                               \(9,04 \times 16 = 144,64\)

\(3,6 \times 4,34 = 15,624\)                               \(16 \times 9,04 = 144,64\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một vườn cây hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm \(15,62m\) và chiều rộng lớn \(8,4m\). Tính chu vi và diện tích S vườn cây cơ.

Phương pháp giải:

- Chu vi hình chữ nhật \(=\;(\)chiều lâu năm \(+\) chiều rộng\() \;\times\; 2\).

- Diện tích hình chữ nhật \(=\) chiều lâu năm \(\times\) chiều rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Chiều dài: 15, 62m

Chiều rộng: 8,4m

Chu vi: ....? Diện tích: ....?

Bài giải

Chu vi vườn cây là: 

          \((15,62 + 8,4 ) \times 2 = 48,04 \;(m)\)

Diện tích vườn cây là: 

          \(15,62 \times 8,4 = 131,208 \;(m^2)\)

                          Đáp số: Chu vi: \(48,04 m\);

                                Diện tích: \(131,208 m^2\).


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 60 Luyện tập luyện

  Viết những số đo sau bên dưới dạng số đo sở hữu đơn vị chức năng là ki-lô-mét vuông? Trên bạn dạng đồ vật tỉ trọng 1: 1 000 000, quãng đàng kể từ thành phố Hồ Chí Minh Xì Gòn cho tới Phan Thiết đo được 19,8 centimet. Hỏi chừng lâu năm thiệt của quãng đàng kể từ thành phố Hồ Chí Minh Xì Gòn cho tới Phan Thiết là từng nào ki-lô-mét?

 • Toán lớp 5 trang 61 Luyện tập luyện

  Tính: a) (28,7 + 34,5 ) × 2,4; b) 28,7 + 34,5 × 2,4

 • Toán lớp 5 trang 61, 62 Luyện tập luyện công cộng

  Đặt tính rồi tính. Tính nhẩm. Mua 5kg đàng cần trả 38 500 đồng. Hỏi mua sắm 3,5 kilogam đàng nằm trong loại cần trả thấp hơn từng nào tiền?

 • Toán lớp 5 trang 62 Luyện tập luyện công cộng

  Tính: a) 375,84 - 95,69 + 36,78 Tính vị nhì cơ hội Mua 4m vải vóc cần trả 60 000 đồng. Hỏi mua sắm 6,8m vải vóc nằm trong loại cần trả nhiều hơn thế nữa từng nào tiền?

 • Toán lớp 5 trang 64 Chia một vài thập phân mang đến một vài bất ngờ

  Đặt tính rồi tính: a) 5,28 : 4 ; b) 95,2 : 68 Một người lên đường xe pháo máy vô 3h lên đường được 126,54 km. Hỏi tầm từng giờ người cơ lên đường được từng nào ki-lô-mét?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: vai trò của không khí

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.