điểm cực tiểu của đồ thị hàm số

Điểm cực to, điểm vô cùng đái của hàm số là gì, ĐK cần thiết nhằm hàm số đạt vô cùng trị, ĐK đầy đủ, quy tắc tìm hiểu vô cùng trị của hàm số

Cực đạicực đái của hàm số được học tập ở bài xích 2 (Cực trị hàm số) nằm trong công tác toán Giải tích lớp 12.

Bạn đang xem: điểm cực tiểu của đồ thị hàm số

Gồm đem những khái niệm: điểm cực to của hàm số, điểm vô cùng đái của hàm số, độ quý hiếm cực to của hàm số, độ quý hiếm vô cùng đái của hàm số, điểm vô cùng trị của trang bị thị hàm số.

cực trị của hàm số

Lưu ý phân biệt: "điểm cực to của hàm số" và "điểm cực to của trang bị thị hàm số".

2. Điều khiếu nại cần thiết nhằm hàm số đạt vô cùng trị

cực trị của hàm số

3. Điều khiếu nại đầy đủ nhằm hàm số đạt cực to, vô cùng tiểu

Định lí 1

cực trị của hàm số

Xem thêm: cách tính giá trị biểu thức

Định lí 2

cực trị của hàm số

4. Quy tắc tìm hiểu cực to, vô cùng đái của hàm số

Quy tắc 1

Từ Định lí 1 tớ đem quy tắc tìm hiểu vô cùng trị như sau:

quy tắc 1 tìm hiểu vô cùng trị hàm số

Xem thêm: vai trò của không khí

Quy tắc 2

Từ Định lí 2 tớ đem quy tắc tìm hiểu vô cùng trị của hàm số:

quy tắc tìm hiểu vô cùng trị của hàm số

Bài ghi chép cực trị hàm sốcác quy tắc tìm hiểu vô cùng trị được đăng bên trên mathvn. Cảm ơn tiếp tục phát âm.